Lokale Udstillinger

Medlemmerne har nu en ny mulighed for at udstille: Kvickly, Helsingør


Det er aftalt, mellem kunstforeningen og Kvickly, at medlemmerne kan udstille på væggen langs rulletrappen i 2 måneder.


Interesserede kan henvende sig til Tove Andresen på tovekresten@gmail.com


                        ”Sammen om lokal kunst”, fortsætter i i april 2019 i Kvickly Stjernegade med udstilling af endnu en spændende lokal kunstmaler.


Lene Lemaître har ikke sin store interesse og talent for at male fra fremmede, idet hendes far var en anerkendt akvarelmaler. Det var faderen som lærte Lene Lemaître at tegne og male og som således grundlæggende skabte inspiration og motivation for at dyrke malerkunsten gennem livet.

Lene Lemaître har som voksen deltaget i en betydelig række af malekurser på blandt andet Århus Kunstakademi og Skolen for Kunst og Design i Århus.

Herigennem har hun lært sig teknikker for at male med akryl, ligesom det har givet hende lyst og mod til at eksperimentere med sit kunstneriske udtryk. De fleste af hendes værker er malet lag på lag og i serier.

Lene Lemaître udstiller fast i Erhvervsparken i Helsingør, men hun har desuden udstillet flere steder, hvoraf blandt andet kan nævnes Marienlyst Slot i Helsing- ør, Nordea Bank i Helsingør, Fuglsanghus i Hørsholm samt på Kronborg.

Lene Lemaître udtaler, at hun glæder sig til at udstille i Kvickly Stjernegade, hvor der daglig kommer rigtig mange kunder for at foretage deres indkøb.

Udstillingen kan ses fra og med mandag den 8. april og to måneder frem.

På vegne af Kunstforeningen for Helsingør og Omegn og Kvickly Stjernegade.

Medlemsudstilling i Axeltorv Fysioterapi, Helsingør


Kunsforeningen for Helsingør og Omegn har indledt udstillings samarbejde med Axeltorv Fysioterapi, Bjergegade 22, 2.sal 3000 Helsingør.

Dette samarbejde erstatter det tidligere med Nykredit, Helsingør.

Hver kunstner udstiller i ca. syv uger og der indbydes til fernisering ved hver udstilling.


Er du interesseret i at udstille kontakt Tove Andresen på tovekresten@gmail.com


John Hakmann udstiller 14. marts til 21. maj 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn har i samarbejde med Axel Torv Fysioterapi, Bjergegade 22, 2. sal, 3000 Helsingør, arrangeret en udstilling med kunstmaleren John Hakmann.


Der er fernisering den 14, marts 2019 kl. 17.00 til 18.00. Kunstforeningen er vært ved lidt at drikke og spise, alle er velkomne.


Ved ferniseringen vil kunstforeningens pris ”Johnnie”, blive overrakt til ejeren af Axel Torv Fysioterapi Karen-Louise Edelgaard. Begrundelsen er, at Karen-Louise har ydet kunstforeningen særlig hjælp ved at stille sine lokaler gratis til rådighed for kunstforeningens medlemmer.

 

John Hakmann siger om sig selv og sin kunst:

 

”Bortset fra et 5-dages kursus, hvor jeg introduceredes for akrylmaleriets mysterier, er jeg aldeles autodidakt. Jeg har tegnet siden jeg kunne holde på en blyant. Akvarelmaleriet tog jeg fat på i 70’erne efter at være blevet inspireret af en bog om emnet, og da jeg gik på efterløn i 2011 gik jeg i gang med olie og akryl, nu mest akryl. Jeg synes jeg spænder vidt … nogen gange for vidt. Det kan godt give et noget ”rodet” indtryk når jeg udstiller. Forhåbentligt giver det lyst til at se nærmere på det enkelt billede i stedet for helheden”.

 

Udstillingen er åben i fysioterapiens åbningstid og der er gratis adgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

John Hakmann fik udstillet og Karen-Louise Edelgaard fik sin "Johnnie"

Gæsterne fik set kunst og et lille glas vin og franske karfoffler

Copyright © All Rights Reserved