Referat


Formandens beretning ved GF 2018


Velkommen til dette års GF og velkommen til nye medlemmer, som vi heldigvis har fået mange af i løbet af året, vi håber I bliver glade for Jeres medlemskab. Vi har desværre også mistet to aktive og gode medlemmer Ole Fritzen og Kirsten Johannesen, æret være Deres minde.


Og så er det ganske vist, det er foreningens 70 års jubilæumsår. Foreningen blev stiftet ikke så langt herfra, på hotel Scandia i 1948 nærmere bestemt den 10. maj 1948 og det har vi tænkt os at fejre, men mere herom senere.


Efter sidste GF har bestyrelsen konstitueret sig således at Mogens Aasvang er formand, Tove Andresen er næstformand, Anni Rünitz er kasserer, Mette Damving er presseansvarlig og øvrige medlemmer af bestyrelsen står for resten.


Vi har i bestyrelsen holdt mange møder internt og eksternt med mange samarbejdspartnere: Kulturværftet, Marienlyst slot, Helsingborg kunstforening, Kulturudvalget i Helsingør kommune, Nykredit, samarbejdet mellem Nordsjællandske kunstforeninger, Visit Helsingør, Axel Torv Fysioterapi og mange flere.


Vi har også valgt ”Årets tryk”, som i år er udført af Flemming Ejlersen.


Der er udført bestyrelsesarbejde, der er skrevet pressemeddelelser om foreningen og dens aktiviteter, der er udført og udsendt medlemsbrev og katalog til Kunst på Kryds, udstillings brevkort om arrangementer og der er inviteret til ferniseringer, rundvisninger og udflugter.

Jeg vil meget gerne benytte lejligheden, til at takke Kresten for det store arbejde han også udfører med lay out og trykning af katalog, udstillingskort og plakater.


Vi har søgt og fået penge til Kunst på Kryds, Sommerudstillingen/Kunstmarkedet og Kulturnatten fra Helsingør kommunes Kulturudvalg og Visit Helsingør.


Året startede med ”Billedstorm” her i Smedenes Hus, som vi har kunnet låne/leje på meget favorable vilkår. Her lavede vi åbent hus og udstillingen fra GF fortsatte til denne dag. Andre medlemmer kunne også deltage og udstille og sælge Deres kunst. For ikke kunstnere, der blot ønskede at sælge/bytte fra Deres private samling, var der også mulighed for dette. Vi har Billedstorm igen i år, her i Smedenes Hus den 10. marts. Alle er velkomne til at deltage.


Vi har i samarbejde med Helsingborg Kunstforening arrangeret Kunst på kryds/konst på kryss. Vi arrangerede to udstillinger, med den oprindelige idé om Kunst på kryds på begge sider af sundet, og på de to slotte. Én i april på Sofiero Slot i Helsingborg og én i maj på Marienlyst slot i Helsingør. Her inviterede vi 10 danske og 10 svenske kunstnere til at udstille. 5 svenske og 5 danske på hver udstilling, det vil sige der var 2 forskellige udstillinger med 10 kunstnere på hver udstilling. Udstillingerne blev åbnet med flotte ferniseringer af henholdsvis Ordførende for Kulturudvalget i Helsingborg Kommune og formanden for kulturudvalget i Helsingør Kommune Henrik Møller. På Marienlyst slot var der desuden en performance af den svensk/Japanske kunstner Yoshio Nakajima, hvor han tolkede omkring 100 året for venskabet mellem Japan og Danmark. Han var meget begejstret, vi blev begejstrede og det var meget rørende.


I det hele taget var det en stor succes, og vi er allerede blevet inviteret til at arrangere Kunst på kryds på Sofiero slot i 2019 og vi håber så, at vi igen kan låne Marienlyst slot også.

Hvis man af den ene eller anden grund gik glib af udstillingerne, ligger der udstillingskataloger ved gavebordet, som frit kan tages så længe lager haves.


I juni havde vi arrangeret ”Open Air” udstilling ved Blomstertorvet ved Sveasøjlen. Her blev opstillet 10 pavilloner med plads til 2 udstillende kunstnere i hvert telt. Der var pariserstemning med harmonika musik, portrættegning og rigtig mange besøgende. Det er et fint sted for sådan en udstilling, og så var det rigtigt fint vejr.


Sommerturen var i år i juli måned. Vi kørte med bus til Gjorslev slot ved Stevn, et af Danmarks største og ældste beboede middelalder slotte. Her blev vi vist rundt af selveste slotsejeren godsejer Peter Henrik Tesdorph, og se den flotte og velbevarede arkitektur og de mange kunstgenstande. vi blev belært om hvor svært det er for adelen at betale skat i Danmark både før og nu. Et meget interessant besøg. Undervejs stoppede vi og fik kaffe og hjemmelavet kage.


Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke alle bagere og kaffebryggere, for den dejlige kaffe og de gode kager der altid bliver bagt til alle vores arrangementer.


Herefter gik turen til Fuglsang Kunstmuseum som ligger ved smukke fredede strandeng Skejten og ud mod Guldborgsund. Efter frokost fik vi en guidet rundvisning (to rundvisere fordi vi var mange) i museets faste udstillinger med guldalderkunst og Cobra kunst. Vi blev også vist rundt i særudstillingen. Her var der store fotografiet af danske kystlandskaber udført af Janne Klerk. Det var en dejlig dag.


Men så skete det. Vores bus var havareret og vi kunne ikke komme hjem. Vores buschauffør, Poul, havde dog handlet snarrådigt, mens vi fik rundvisning, havde han aftalt en erstatnings bus med et lokalt busselskab. Ventetiden, der ikke var lang, kunne vi så bruge på et se den smukke have ved museet. Vi nåede også at tanke op med kaffe til hjemturen og resten af kagerne blev spist. Vi kom helskindet hjem, og selv Krestens paraply blev fundet.Vi har indstillet og valgt Poul til årets Johnnie.


I slutningen af august havde vi lånt/lejet Værftshallerne til vores sommerudstilling/kunstmarked. Her havde vi indrettet det meget store lokale således at billedkunstnere kunne benytte væggene og keramikere, skulptører og andre kunsthåndværkere kunne benytte hele det store gulvareal. Vi havde igen i år inviteret 10 kunstnere fra Helsingborg Kunstforening, så udstillingen fik et internationalt tilsnit. Vi havde også indrettet os med café og lounge, hvor man kunne få en forfriskning og tid til fordybelse. Udstillingen blev åbnet med en rigtig god tale af næstformanden for Kulturudvalget i Helsingør Kommune Michael Mathisen. Foreningen var vært ved en flot fernisering. Vi synes det var en stor succes med flot kunst og rigtig mange besøgende og et relativt godt salg.


Vi deltog også i år i Kulturnatten. Her var temaet dit valg. Vi havde opstillet pavilloner på Axel Torv og vores medlemmer havde udført kunstværker over temaet. I stiller altid op, og tak for det. Det var en god aften og vejret var meget bedre end sidste år. Vi har tænkt os, hvis vi deltager i år, og det gør vi, så skal vi være placeret mere centralt i byen, ved forretninger osv.


Vi har haft et samarbejde med Nykredit i mange år, hvor foreningens kunstnere har kunnet udstille. Banken har ikke ønsket at fortsætte dette arbejde, da de i fremtiden udelukkende vil have egen kunst hængende.Vi har derfor indledt et samarbejde med Axel Torv Fysioterapi, hvor foreningens kunstnere kan udstille. Vi startede samarbejdet med en udstilling af Bo Linneke. I den forbindelse havde vi inviteret til nytårskur, det var en meget flot start på samarbejdet, hvor rigtig mange deltog og ønskede godt nytår. Næste udstiller er Mette Engstrøm og der er fernisering den 24. april 2018.


 Vi forsøger, at få omtale af arrangementerne og udstillingerne i lokalaviserne. Det lykkes faktisk altid, da foreningen har en god bevågenhed fra pressen, og ikke mindst har vi en god presseansvarlig. Herudover bliver udstillingerne også omtalt på foreningens hjemmeside og på Facebook.


Vi har i løbet af året besøgt forskellige udstillinger. Disse ture er selvfinansierede. Vi forsøger at lægge besøgene ved de gratis rundvisninger i museernes eget regi. Det er meget hyggeligt at følges med andre fra foreningen, og herigennem lære hinanden endnu bedre at kende.


Kunstforeningen vil gerne takke alle, herunder Helsingør Kommune, Kulturudvalget i Helsingør Kommune, Helsingborg Konstförening, Axel Torv Fysioterapi, Kulturnatten, Dansk Metal, Sofiero Slot, Marienlyst Slot, Kulturværftet, for et godt samarbejde og støtte til vores forening.


Mange mange mange mange mange  tak alle sammen.


Formanden ☺


Så, som lovet, lidt om de foreløbige tanker omkring aktiviteter i jubilæumsåret.


Vi har som bekendt lånt Marienlyst slot i ca. 3 uger i maj måned. Her planlægger vi en stor fællesudstilling med foreningens kunsterne. Vi er i gang med at planlægge forskellige events i perioden, fx Work shops, konkurrencer, foredrag og meget andet. Har du nogen ideer høre vi meget gerne fra dig, vi har et helt slot for os selv.


Vi skal arrangere Open Air og vi skal arrangere Kunstmarked i værftshallerne.Vi skal på sommertur til Fyn, hvor vi skal besøge et eller flere kunstmuseer og meget andet interessant. Velkommen til jubilæumsåret 2018.
En rigtig god stemning på en god generalforsamling. Alle fik gaver og kunst, nogle ekstra gaver og tak og hæder. Formanden talte og sagde gode ting. Der blev råbt nunnere op så opråberne blev hæse.

Tilsidst var det det hele slut og der skulle pakkes sammen.


 Det samme hvert år, men alligevel sprit nyt hvert år


Helsingør den 1. marts 2018


Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn den 28. februar 2018.


Dagsorden ifølge vedtægter og som udsendt.


Ad 1 Valg af dirigent.


Kresten Andresen blev valgt.


Ad 2 Formandens beretning.


Formandens beretning blev godkendt.


Ad 3 Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2019.


Regnskabet blev godkendt, og kontingent for 2019 blev fastsat til 350 kr.


Ad 4 Indkomne forslag til beslutning.


Der var ingen forslag.


Ad 5 Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.


Til bestyrelsen blev genvalgt: Mette Damving, Tove Andresen, Hans Kilian, Flemming Berg og som suppleanter blev genvalgt Karen Trolle og John Hakmann.


Ad 6 Valg af revisor.


Per Thordal blev genvalgt.


Ad 7 Eventuelt.


Intet.


Ad 8 Kåring af årets kunstner.


Til årets kunstner blev Bjørn Rønne valgt.


Ad 9 Uddeling af årets Johnnie.


Årets Johnnie blev givet til Poul Singh, som tak for hans indsats ved foreningens udflugt til Fuglsang Kunst Museum.


Ad 10 Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.


Et billede af Hans Kilian blev valgt.


Ad 11 Udlodning af kunst.


Indkøbt kunst blev udloddet, og alle der deltog på generalforsamlingen fik en kunstgenstand med hjem.


Til sidst blev ”Året tryk” udført af Flemming Ejlersen udleveret.


Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden uddelte flasker vin til revisoren og dirigenten for Deres store arbejde.Referent: Mogens Aasvang

Copyright © All Rights Reserved