Referat


Formandens beretning ved GF 2019


Velkommen til dette års GF, nummer 71 af slagsen, og velkommen til nye medlemmer, som vi heldigvis har fået mange af i løbet af året, vi håber I bliver glade for Jeres medlemskab.


Vi har haft et forrygende jubilæumsår med de flotteste arrangementer og udstillinger i foreningens 70-årige historie, og så har vi vel næppe før haft så mange medlemmer og så mange besøgende/gæster til arrangementerne.


Efter sidste GF har bestyrelsen konstitueret sig således at Mogens Aasvang er formand, Tove Andresen er næstformand, Anni Rünitz er kasserer, Mette Damving er presseansvarlig, Flemming Hofmann og Per Sjøstedt er ansvarlig for udflugter mm. og de øvrige medlemmer af bestyrelsen står for resten.


Vi har i bestyrelsen holdt mange møder internt og eksternt med mange samarbejdspartnere: Kulturværftet, Marienlyst slot, Helsingborg kunstforening, Kulturudvalget i Helsingør kommune, samarbejdet mellem Nordsjællandske kunstforeninger, Visit Helsingør, Axel Torv Fysioterapi, Kvickly i Helsingør, Sundtoldsmarkedet og mange flere.


Vi har også valgt ”Årets tryk”, som i år er udført af Niels Peter Dahlerup.


Der er udført bestyrelsesarbejde, der er skrevet pressemeddelelser om foreningen og dens aktiviteter, der er udført og udsendt medlemsbrev og udstillings brevkort om arrangementer og der er inviteret til ferniseringer, rundvisninger og udflugter.


Jeg vil meget gerne benytte lejligheden, til at takke Kresten for det store arbejde han også udfører med lay out og trykning af katalog, udstillingskort og plakater.


Vi har søgt og fået penge til Kunstmarkedet og Kulturnatten fra Helsingør kommunes Kulturudvalg og Visit Helsingør.


Året startede med ”Billedstorm” her i Smedenes Hus, som vi har kunnet låne/leje på meget favorable vilkår. Her arrangerede vi åbent hus og udstillingen fra GF fortsatte til denne dag. Andre medlemmer kunne også deltage og udstille og sælge Deres kunst. For ikke kunstnere, der blot ønskede at sælge/bytte fra Deres private samling, var der også mulighed for dette. Vi har Billedstorm igen i år, her i Smedenes Hus den 9. marts. Alle er velkomne til at deltage.


I maj måned havde vi lånt Marienlyst Slot. Slottet blev generøst stillet gratis til rådighed af Helsingør Kommune. Vi inviterede vores medlemmer til at deltage i en stor fælles jubilæumskunstudstilling. Her deltog over 85 kunstnere indenfor alle genre: Maleri, tegning, foto, skulptur, keramik, tekstil osv.


Udstillingen blev åbnet af tidligere museumsdirektør på Marienlyst Slot og kunsthistoriker Mona Faye, med en flot og meget inspirerende tale. Jeg glemmer ikke hendes fine bemærkning om at ”Kunstforeningen har forstået at forny sig - langsomt”.


Borgmesteren og formanden for kulturelt udvalg sendte også en hilsen i form af en tekst i udstillingskataloget. Foreningen var vært ved en flot fernisering.


I udstillingsperioden, 14 dage, havde vi forskellige aktiviteter: Kåring af det/de bedste billeder på udstillingen, censorer fra Helsingborg Kunstforening, foredrag af redaktøren for Kunstavisen Tom Jørgensen og ikke mindst havde vi arrangeret en jazzaften, hvor trioen ……. Spillede ganske vederlagsfrit.


I juni havde vi arrangeret ”Open Air” udstilling ved Blomstertorvet ved Sveasøjlen. Her blev opstillet 10 pavilloner med plads til 2 udstillende kunstnere i hvert telt. Der var pariserstemning med harmonika musik, portrættegning og rigtig mange besøgende. Det er et fint sted for sådan en udstilling, og så var det rigtigt fint vejr.


Sommerturen var i år i juli måned. Vi kørte med bus til Fyn og besøgte Fåborg Kunstmuseum, hvor vi fik en rundvisning i det smukke museum og så Fynbomalerne, samt en særudstilling med Martin Bigom. Vi spiste en dejlig frokost i museet café, hvor der var indkaldt ekstra personale til at betjene os.


Undervejs var der indlagt pauser med kaffe og kage. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle bagere og kaffebryggere, for den dejlige kaffe og de gode kager der altid bliver bagt til alle vores arrangementer.


Herefter gik turen til Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Her fik vi også en rundvisning i museet og så særudstillingerne, blandt andet med den talentfulde keramiker Grethe Hansen/Jensen. Hvis man gik glib af turen, kan man besøge Sofieholm Kunstmuseum i Lyngby, hvor de i øjeblikket viser særudstillingerne fra både Fåborg- og Johannes Larsen Museet.


Under besøget på Johannes Larsen Museet fik vi kaffe og kage i museumshaven under valnøddetræerne. Et flot arrangement og en dejlig dag.


I slutningen af august havde vi lånt/lejet Værftshallerne til vores Kunstmarked. Her havde vi indrettet det meget store lokale således at billedkunstnere kunne benytte væggene og keramikere, skulptører og andre kunsthåndværkere kunne benytte hele det store gulvareal. Vi havde igen i år inviteret 10 kunstnere fra Helsingborg Kunstforening, så udstillingen fik et internationalt tilsnit. Vi havde også indrettet os med café og lounge, hvor man kunne få en forfriskning og tid til fordybelse. Udstillingen blev åbnet af næstformanden for Kunstforeningen Tove Andresen med en god tale. Vi havde opstillet en ”sparegris” ved vores jubilæumsudstilling på Marienlyst Slot, hvor de besøgende frit kunne donere et beløb til Marienlyst Slots Venner, dette beløb blev overrakt til ”vennerne” ved åbningen af udstillingen. Foreningen var vært ved en flot fernisering og vores nye samarbejdspartner, Kvickly i Helsingør, havde sponsoreret vinen. Det var en stor succes med flot kunst og med omkring 3000 besøgende/gæster.


Vi deltog også i år i Kulturnatten. Her var temaet ”at skabe”, og det gjorde vi så. Vi opstillede pavilloner på hjørnet af Bjergegade og Stengade og vores medlemmer malede portrætter af de besøgende. Det var en god aften og vejret var godt. Det var et fint sted at stå og vi fik megen opmærksomhed, men det var godt nok anstrengende at male ”på stedet”, da forventningerne var tårnhøje fra de portrætterede.


Jubilæumsåret blev afsluttet med en ”gallafest” i Skydeselskabet. Fint skulle det være og fint var det med underholdning i form af sang med dygtige Brenda og hendes musiklærer og jazz og dans til Søren Damving og hans jazzmusikere og der var mange taler og hilsener.


Vi har et samarbejde med Axel Torv Fysioterapi om at udstille i deres lokaler. I øjeblikket udstiller Elsebeth Schibbye og derefter kommer John Hakmann. Herudover har vi også indledt et samarbejde med Kvickly i Helsingør om at udstille her. I øjeblikket udstiller Lisbeth Aasvang. Er du interesseret i at udstille, så kontakt formanden i pausen.


Vi forsøger, at få omtale af arrangementerne og udstillingerne i lokalaviserne. Det lykkes faktisk altid, da foreningen har en god bevågenhed fra pressen, og ikke mindst har vi en god presseansvarlig. Herudover bliver udstillingerne også omtalt på foreningens hjemmeside og på Facebook.


Vi har i løbet af året besøgt forskellige udstillinger. Disse ture er selvfinansierede. Vi forsøger at lægge besøgene ved de gratis rundvisninger i museernes eget regi. Det er meget hyggeligt at følges med andre fra foreningen, og herigennem lære hinanden endnu bedre at kende.


Kunstforeningen vil gerne takke alle, herunder Helsingør Kommune, Kulturudvalget i Helsingør Kommune, Helsingborg Konstförening, Axel Torv Fysioterapi, Kvickly i Helsingør, Kulturnatten, Dansk Metal, Marienlyst Slot, Kulturværftet, Helsingør Museer for et godt samarbejde og støtte til vores forening.

Mange mange mange mange mange tak alle sammen.


Formanden ☺


Årets aktiviteter:

  1. Billedstorm.
  2. Kunst på kryds.
  3. Open Air.
  4. Skovtur/udflugt.
  5. Kunstmarked.
  6. Julefrokost.
  7. Besøg på forskellige udstillinger og gallerier.

Velkommen til forenings året 2019.

Hanne var vist meget glad

En rigtig god stemning på en god generalforsamling. Alle fik gaver og kunst, nogle ekstra gaver og tak og hæder. Formanden talte og sagde gode ting. Der blev råbt numre op så opråberne blev hæse.

Tilsidst var det det hele slut og der skulle pakkes sammen.


Det samme hvert år, men alligevel sprit nyt hvert år, også i 2019, hvor fremmødet var RIGTIG stort !

Helsingør den 28. februar 2019
Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn den 27. februar 2019.


Dagsorden ifølge vedtægter og som udsendt.


Ad 1 Valg af dirigent.

Kresten Andresen blev valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Ad 2 Formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3 Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2019    

Regnskabet blev godkendt, og kontingent for 2020 blev fastsat til 350 kr.

Ad 4 Indkomne forslag til beslutning.

Det blev diskuteret om vi skal have egne lokaler. Det blev aftalt, at interesserede kan henvende sig til formanden. Der vil så blive indkaldt til møde om hvordan og hvad vi behøver lokaler til.

Ad 5 Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.

Til bestyrelsen blev genvalgt: Anni Rünitz, Per Sjøstedt, Mogens Aasvang og som suppleanter blev genvalgt Karen Trolle og John Hakmann.

Ad 6 Valg af revisor.

Per Thordal blev genvalgt.

Ad 7 Eventuelt.

Forslag om at foreningen køber mobil mikrofon/forstærker mm. til brug for vores møder. Forslag til at der udføres plakater også med engelsk tekst til kunstmarked i Værftshallerne. Indbydelser, orienteringer osv. sendes også til vores medlemmer som PDF-fil.

Ad 8 Kåring af årets kunstner.

Til årets kunstner blev træskulptør Kurt Due Petersen valgt. Tove Andresen motiverede valget.

Ad 9 Uddeling af årets Johnnie.

Årets Johnnie blev givet til Karen Louise Edelgaard, indehaver af Axel Torv Fysioterapi. Prisen blev givet fordi Karen Louise har muliggjort, at foreningens medlemmer kan udstille i hendes virksomhed. Da Karen Louise ikke kunne være tilstede bliver prisen overrakt ved næste fernisering i Axel Torv Fysioterapi.

Ad 10. Jubilæumslodtrækning. Her trækkes lod mellem alle medlemmer om et farve litografi af Kirsten Bøg. Hanne Haugaard vandt billedet og var synlig glad.

Ad 11 Udlodning af kunst.

Indkøbt kunst blev udloddet, og alle der deltog på generalforsamlingen fik en kunstgenstand med hjem.

Ad 12. Præmiering af Årets billede ved generalforsamlingen.

Et billede af John Hakmann blev valgt til årets billede.

Til sidst blev ”Året tryk” udført af Niels Peter Dahlerup udleveret.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden uddelte flasker vin til revisoren, fotograf og dirigenten for Deres store arbejde.


Referent: Mogens Aasvang

Copyright © All Rights Reserved