Medlemsbreve


Helsingør den 14. marts 2018


Medlemsbrev nr. 1. 2018.


Kære medlem


Efter en meget velbesøgt og spændende generalforsamling kommer her årets første medlemsbrev. Her er datoerne og beskrivelserne af de planlagte begivenheder og arrangementer i 2018, så man allerede nu kan skrive i kalenderen.


Hvis du var forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, kan du gå ind på foreningens hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk og se fotos og læse referat og formandens beretning fra mødet. Årets tryk, udført af Flemming Ejlersen, kan du hente hos formanden Mogens Aasvang, Bjergegade 28B, 3000 Helsingør. Ring i forvejen på 25 33 97 15, så er du sikker på at han er hjemme.


Har du ikke allerede betalt kontingent for 2018, kan det gøres på foreningens konto 1551 112 3254. Et års kontingent koster 350 kr. pr. husstand.


For at gøre det lettere og billigere at sende post, vil vi gerne have din E-mail adresse, hvis vi ikke allerede har den. Husk også at give besked til kassereren, Anni Rünitz, hvis du ændrer din E-mail. Du kan kontakte Anni på E-mail runitz@outlook.dk


NB! Notér at kassereren har fået ny mail adresse.Så til årets arrangementer, De vil også blive omtalt i pressen, på Facebook og på vores hjemmeside og der vil blive inviteret særskilt pr. mail.


Jubilæums udstilling på Marienlyst Slot den 10. maj til den 21. maj 2018.


Foreningen blev stiftet den 11. maj 1948, så i år har vi 70 års jubilæum og det skal fejres. Vi har lånt Marienlyst Slot fra den 10. maj til den 21. maj 2018, hvor vi vil arrangere en udstilling udelukkende med medlemmernes kunstværker. Her kan du aflevere tre eller fire af dine allerbedste, og meget gerne nyeste værker. Så vil bestyrelsen ophænge og arrangere udstillingen. Hvis du ønsker at deltage, skal du allerede nu, hvis du ikke har gjort det, tilmelde dig til Tove Andresen taka@pc.dk. Tove har tlf. 75 88 32 82 hvis du har spørgsmål. Der vil komme en særskilt indbydelse med praktiske oplysninger omkring tider, aflevering og meget andet i slutningen af marts måned. Du skal fx indsende et foto, af et af dine værker til brug for udstillingskatalog til Tove.


Open air udstilling på Blomstertorvet ved Sveasøjlen den 9. juni 2018 kl. 10.00 til kl. 16.00.


Her vil vi sammen med kunstnere og kunsthåndværkere lave en udstilling i foreningens opstillede pavilloner. Her kan de deltagende kunstnere vise og sælge deres kunst og knytte forbindelser til hinanden og de mange besøgende. Vi vil forsøge at få en lokal harmonika spiller til at sørge for ”pariserstemning”. Det koster 200 kr. at deltage/person for en pavillon til to kunstnere og ca. 4.5 meters udstillingsvæg til hver. Pengene går til pavilloner, annoncering, plakater og ophængnings-og andre materialer. Tilmelding allerede nu og senest den 4. juni 2018 til Tove Andresen E-mail taka@pc.dk eller få flere oplysninger på tlf. 75 88 32 82.


Sommerudflugt den 30. juni 2018.


Sommerudflugten går i år til Fyn. Vi kører til Fyn i en lejet bus. Vi besøger flere museer og udstillinger og skal have rundvisninger, frokost og kaffe og hjemmebagt kage.


Kunstmarked i Værftshal nr. 14 den 7. til 9. september 2018.


Igen i år arrangerer vi udstilling i Værftshallerne. Vi har i år lejet hal 14, hvor vi skal have KUNSTMARKED. Hver kunstner råder over ca. 4.5 x 4.5 meter udstillingsvæg plus et stort stykke gulvareal, det vil sige, at hver kunstner får sin egen ”bås”, til indretning og ophængning. Foreningen vil indrette café og et lounge område til møder og fordybelse af de enkelte stande og kunstværker. Udstillingen vil blive åbnet af en kulturpersonlighed og foreningen vil være vært ved en fernisering. Det koster 500 kr. at deltage. Pengene skal bruges til leje af hallen, fernisering, indbydelser, annoncering, folder om arrangementet og deltagere, plakater, bannere osv. Da vi skal have god tid til at fremstille foldere/invitationer/banner/plakater og til at indrette hallen, vil vi gerne have, at du allerede nu, og senest den 1. juli 2018 tilmelder dig til arrangementet. Du kan tilmelde dig til Tove Andresen E-mail taka@pc.dk eller tlf. 75 88 32 82, her kan du også få yderligere oplysninger om arrangementet.


Kulturnat den 28. september 2018.


Vi deltager i år i Kulturnatten. Vi kender ikke temaet på kulturnatten endnu, men vi har bestilt plads på hjørnet af Stengade og Bjergegade, hvor vi vil lave en kunstudstilling. Her vil foreningens kunstnere blive inviteret til at deltage. Udstillingen vil blive ophængt i 3 opstillede pavilloner, og senere er det meningen, at udstillingen skal flyttes til et af byens biblioteker.


70 års jubilæumsfest den 2. november 2018.


Vi inviterer til 70 års jubilæumsfest i Skydeselskabets lokaler eller andet egnet sted. Her skal vi have noget godt at spise og drikke. Foreningen betaler velkomstdrink, men ellers er jubilæumsfesten for egen regning. Prisen er 250 kr. per deltager som inkluderer forret og hovedret og ét glas vin eller lignende, kaffe og kage, samt perfekt underholdning i form af musik, taler og overraskelser. Vi vil meget gerne allerede nu have din tilmelding, så vi kan finde ud af om der er interesse for dette arrangement. Tilmeld dig hos Per Sjøstedt sjos@mail.dk eller ring på tlf. 20 10 03 54 for at høre mere.


Besøg på udstillinger, museer og gallerier.


Disse ture/besøg er selvfinansierede. Vi forsøger at lægge de forskellige besøg ved de gratis rundvisninger i museernes eget regi. Det er meget hyggeligt at følges med andre fra foreningen og her igennem lære hinanden endnu bedre at kende.


Sofieholm Nybrovej 401, 2800 Lyngby, den 14. april 2018.


Vi mødes i receptionen kl. 12.00. Vi skal se udstillingen med keramik af gruppen ”Keramiske Veje”, hvor 7 medlemmer af gruppen udstiller. Vi skal også se Cobrarummet og den meget smukke have.


Tegners Museum Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle, 23. juni 2018.


Vi mødes ved indgangen til museet kl. 12.00. Først går vi en tur i skulpturparken og vi afslutter med et besøg i museet, hvor vi skal se særudstillingen Tegner og Marokko.   


Gl. Holtegaard museum, Attermosevej 170, 2840 Holte, den 6. oktober 2018.


Vi mødes i receptionen kl. 12.00. Vi skal se udstillingen med den danske surrealist Rita Kernn-Larsen og måske bliver der også tid til en tur i Barokhaven.


Den Frie udstillingsbygning, Oslo plads 1, 2100 København Ø, den 24. november 2018.


Vi mødes i receptionen kl. 12.00. Her skal vi se en udstilling af kunstnersammenslutningen ”Grønningen”, som fejrer deres 100 års jubilæum.


Dette er hvad vi foreløbig har planlagt. Vi forbeholder os ret til ændringer, hvis der skulle ske utilsigtede hændelser, eller vi skulle finde på andre arrangementer.


Du kan for det meste også læse om foreningens arrangementer i dagspressen på Facebook og på vores hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk


Med venlig hilsen


Bestyrelsen

Helsingør den 8. januar 2018


Kære Medlemmer


I forbindelse med fernisering den 18. januar 2018 kl. 16.00-17.00 på Bo Linneke udstillingen i Axeltorv Fysioterapi, Bjergegade 22, 2. sal, 3000 Helsingør, holder Kunstforeningen for Helsingør og Omegn også nytårskur.


Her vil vi byde på et glas og lidt kage. Kom og ønsk godt nytår og hils på hinanden, kunstneren, se udstillingen og ikke mindst mød vores nye samarbejdspartner Axeltorv Fysioterapi.


Bestyrelsen

Helsingør den 1. december 2017


Kære medlem


Kunstforeningen for Helsingør og Omegns bestyrelse ønsker en glædelig jul og et godt nytår og takker for året der snart er gået.


Vi har haft et forrygende foreningssår, med mange flotte arrangementer.


Foreningen blev stiftet i maj 1948, så til næste år har foreningen 70 års jubilæum og det skal fejres.


Vi har lånt Marienlyst Slot fra den 10. maj til den 22. maj 2018, hvor vi har tænkt os at lave en jubilæumsudstilling udelukkende med medlemmernes kunstværker. Du skal aflevere tre til fire af dine bedste, og meget gerne nyeste, værker. Så vil bestyrelsen ophænge og arrangere udstillingen. Der vil være fernisering den 10. maj 2018, hvor en lokal kulturpersonlighed vil holde festtalen og indvie udstillingen. Ønsker du at deltage kan du allerede nu tilmelde dig til Tove Andresen taka@pc.dk .


Sommerudstillingen vil igen finde sted i værftshal 14 i starten af september 2018.


En meget vigtig dato næste år er onsdag den 28. februar 2018, hvor vi holder generalforsamling i Smedenes Hus og en anden vigtig dato er lørdag den 10. marts 2018, hvor vi holder ”Billedstorm”, ligeledes i Smedenes hus i Strandgade.


Der kommer selvfølgelig særskilte invitationer til alle arrangementer og der vil sikkert også komme flere andre aktiviteter som fx ”Open air”, udflugt, besøg på museer osv.


Velkommen til jubilæumsåret 2018 og rigtig glædelig jul og et godt nytår alle sammen.


Bestyrelsen

Helsingør den 1. december 2017


Kære medlemmer


Vi har fået en enestående mulighed for at arrangere løbende udstillinger hos fysioterapeuterne på Axeltorv.


Her kan der ophænges billeder i receptionen, gange, træningssale og behandlingsrum mm. Der er rigtig mange besøgende, fitnesshold, pilateshold, ryghold, glad gymnastik osv.


Vi starter den første udstilling i midten af januar 2018. Er du interesseret i at udstille, skal du kontakte Tove Andresen tlf. 75 88 32 82 eller mail taka@pc.dk.


Herefter vil en lille gruppe bestående af Karen Louise fra fysioterapeuterne, Tove og Mogens fra Kunstforeningen udvælge kommende udstillere.


Vi forestiller os at arrangere 5-6 udstillinger om året, af ca. 2 måneders varighed.


Når udstillere er valgt, vil der blive udarbejdet en kontrakt. Udstillingerne vil blive omtalt på fysioterapeuternes og kunstforeningens hjemmesider. Herudover vil udstillingerne blive omtalt i den lokale presse.


Kunstforeningen vil være vært ved en mindre fernisering efter aftale. Vi glæder os til at høre fra Jer og til at arrangere nogle flotte velbesøgte udstillinger.


Med venlig hilsenBestyrelsenBaggrunden for den nye aftale er blandt andet, at aftalen om løbende udstillinger i Nykredit desværre er blevet opsagt. Nykredit har meddelt, at de ikke længere ønsker at fortsætte samarbejdet, da de fremover kun vil ophænge den kunst, som de har  købt gennem årene.

Formanden skriver medlemsbreve med bestyrelsens accept

Kontingent 2016


Husk, hvis det ikke allerede er gjort, at betale medlemskab for 2017. Medlemsskabet koster 350,00 kr. og kan betales ved bankoverførsel konto nr. 1551 112 3254 eller på giro 112-3254 Kunstforeningen for Helsingør og Omegn. Husk navn, adresse og e-mail.

Ønsker du at blive medlem af kunstforeningen så kontakt formanden på tel. 2533 9715 eller mail: aasvang@email.dk

Så er de på vej med pung og dankort for at betale kontingent

Copyright © All Rights Reserved