Medlemsbreve

Medlemsbrev nr. 1. 2019.


Kære medlem


Efter en meget velbesøgt og spændende generalforsamling er her årets første medlemsbrev. Her finder du datoer og en kort beskrivelse af de begivenheder og arrangementer som er planlagt i 2019, så du allerede nu kan skrive op i kalenderen.


Var du forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, kan du gå ind på foreningens hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk og se fotos og læse referat og formandens beretning fra mødet. Årets tryk, udført af Niels Peter Dahlerup, kan du hente hos formanden Mogens Aasvang, Bjergegade 28B, 3000 Helsingør. Ring i forvejen på 25 33 97 15, så er du sikker på at han er hjemme.


Det har længe været et ønske i vores forening at have egne lokaler. Bestyrelsen inviterer derfor medlemmerne til at deltage i et møde, hvor vi skal diskutere behov, muligheder. Er beliggenhed vigtig? Skal vi have fælles Atelier? Opbevaring/arkiv, mødelokaler og meget andet. Hvis du har lyst til at deltage i sådan et møde, skal du kontakte formanden på E-mail aasvang@email.dk eller telefon 25 33 97 15. Du vil så senere få oplyst tid og sted. En tilmelding er helt uforpligtigende.


Har du ikke allerede betalt kontingent for 2019, kan det gøres nu på foreningens konto 1551 112 3254. Et års kontingent koster 350 kr. pr. husstand.


For at gøre det lettere og billigere at sende post, vil vi gerne have din E-mail adresse, hvis vi ikke allerede har den. Husk også at give besked til kassereren, Anni Rünitz, hvis du ændrer din E-mail. Du kan kontakte Anni på E-mail Runitz@outlook.dkÅrets arrangementer.


Arrangementerne vil så vidt muligt, også blive omtalt i pressen, på Facebook og på vores hjemmeside og der vil blive inviteret særskilt pr. mail.


Kunst på Kryds/Konst på Kryss på Sofiero Slott den 13. april til den 28. april 2019 og på Marienlyst slot 18. maj til den 2. juni 2019.


Kunst på Kryds er et samarbejde mellem Kunstforeningen for Helsingør og Omegn og Helsingborg Konstförening, som finder sted hvert andet år. Her inviterer de to foreninger 10 danske og 10 svenske kunstnere til at udstille på de to slotte. 10 kunstnere på hvert sit slot 5 danske og 5 svenske, 10 i alt, to forskellige udstillinger. I år har vi valgt kunstnere der repræsenterer de forskellige kunstarter: Maleri, tegning, installation, foto, skulptur, keramik, smykker, akvarel og glas, men vi har ikke valgt et tema.


Udstillingen på Sofiero Slott finder sted i perioden 13.-28. april 2019 og der er åbent daglig mellem kl. 10.00 til 18.00. Der skal betales entre til udstillingen, men til gengæld kan man så også se hele den faste haveudstilling mm. Der bliver holdt ”Finisering” den 28. april, når udstillingen slutter. Her vil foreningerne byde på lidt at drikke mm. Det er også her, du kan møde de deltagende kunstnere og høre mere om konceptet ”Kunst på kryds”, samt næste udstilling på Marienlyst Slot. Der vil komme særskilt indbydelse til arrangementet.


Udstillingen på Marienlyst Slot finder sted den 18. maj-2. juni 2019 og der er åbent dagligt mellem kl. 11.00 og 16.00 der er fri entre, alle er velkomne. Der er fernisering den 18. maj 2019 kl. 14.00-17.00, hvor du kan møde de deltagende kunstnere. Udstillingen åbnes af en kendt kulturpersonlighed. Foreningerne vil være vært ved en fernisering. Der vil komme særskilt invitation til arrangementet.


Open air udstilling på Blomstertorvet ved Sveasøjlen den 8. juni 2019 kl. 10.00 til kl. 16.00.


Vi vil sammen med kunstnere og kunsthåndværkere lave en udstilling i foreningens opstillede pavilloner. Her kan de deltagende kunstnere vise og sælge deres kunst og knytte forbindelser til hinanden og de mange besøgende. Vi vil forsøge at få en lokal harmonika spiller til at sørge for ”pariserstemning”. Det koster 200 kr. at deltage/person for en pavillon til to kunstnere og ca. 4.5 meters udstillingsvæg til hver. Pengene går til pavilloner, annoncering, plakater og ophængnings-og andre materialer. Tilmelding allerede nu og senest den 3. juni 2019 til Tove Andresen E-mail tovekresten@gmail.com eller få flere oplysninger på tlf. 75 88 32 82.


Sommerudflugt den 29. juni 2019.


Sommerudflugten går i år til Fyn nærmere bestemt Odense. Vi skal besøge flere forskellige udstillinger og skal have rundvisninger, frokost og kaffe og hjemmebagt kage. På hjemturen gør vi holdt ved ”Kongsgaarden” i Korsør. Der kommer senere indbydelse og et detaljeret program.


Kunstmarked i Værftshal nr. 14 den 6. til den 8. september 2019 begge dage inkl.


Igen i år arrangerer vi udstilling ”Kunstmarked” i Værftshallerne. Foreningen vil indrette hallen med café, lounge område til møder og fordybelse af de enkelte stande og kunstværker. Udstillingen vil blive åbnet af en kendt kulturpersonlighed og foreningen vil være vært ved en fernisering.


Vi har i år lejet hal 14, hvor vi skal have KUNSTMARKED. Hver kunstner råder over ca. 4.5 x 4.5 meter udstillingsvæg plus et stort stykke gulvareal, det vil sige, at hver kunstner får sin egen ”bås”, til indretning og ophængning. Det koster 500 kr. at deltage. Pengene skal bruges til leje af hallen, fernisering, indbydelser, annoncering, folder om arrangementet og deltagere, plakater, bannere osv.

Da vi skal have god tid til at fremstillefoldere/invitationer/banner/plakater og til at indrette hallen, vil vi gerne have, at du allerede nu, og senest den 1. juli 2019 tilmelder dig til arrangementet. Du kan tilmelde dig til Tove Andresen E-mail tovekresten@gmail.com eller tlf. 75 88 32 82, her kan du også få yderligere oplysninger om arrangementet. Der vil komme særskilt invitation til arrangementet.Kulturnat den 27. september 2019.


Vi deltager i år i Kulturnatten. Vi kender ikke temaet på kulturnatten endnu, men vi har bestilt plads til at opstille to pavilloner på hjørnet af Stengade og Bjergegade, hvor vi vil deltage i en eller anden form.


Julefrokost den 2. november 2019.


Vi har tænkt os at invitere til tidlig julefrokost, med god mad og hyggeligt samvær. Prisen er 250 kr. per deltager og inkluder mad og én enkelt genstand. Vi vil meget gerne allerede nu have din tilmelding, så vi kan finde ud af, hvor vi skal være, med hensyn til plads osv. Tilmeld dig hos Per Sjøstedt sjos@mail.dk eller ring på tlf. 20 10 03 54 for at høre mere. Der kommer senere en invitation, men som sagt meld dig til allerede nu.


Besøg på udstillinger, museer og gallerier.


Disse ture/besøg er selvfinansierede. Vi forsøger at lægge de forskellige besøg ved de gratis rundvisninger i museernes eget regi. Det er meget hyggeligt at følges med andre fra foreningen og her igennem lære hinanden endnu bedre at kende.


Kastrupgaard, Kastrupvej 399, 2770 Kastrup den 27. april 2019 kl. 14.00.


Vi mødes ved indgangen, og vi skal se den faste udstilling og udstillingen LEGACY med kunstneren Maria Rubinke skulpturer og installationer. Der er gratis entre.


Munkeruphus, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningemølle den 22. juni 2019 kl. 12.00. 


Vi mødes ved indgangen, og vi skal se Nordkystens Kunsttrienale: ARV. Kunsttrienalen foregår hvert andet år, og består af installationer og skulpturer opstillet i det omkring liggende landskab. Entre 70kr. pensionist 50 kr.

 

Kunstnergaden Rørholmsgade, 2100 København Ø, den 6. oktober 2019 kl. 12.00.


Vi mødes for enden af gaden, mod Søerne; og vi skal besøge de mange gallerier, som har slået sig ned her. Gallerierne har åbent den første søndag i måneden, den 6. oktober 2019. og der er gratis entre.


Hillerød Kunstforening/Annaborg, Frederiksværksgade 2A, 3100 Hillerød, den 16. november 2019 kl. 12.00.


Vi skal besøge vores naboforenings domicil Annaborg, og vi skal se huset og den aktuelle udstilling. Vi forsøger at få en fra Hillerød Kunstforenings bestyrelse til at komme og fortælle lidt om huset og ikke mindst driften heraf.


Dette er hvad vi foreløbig har planlagt. Vi forbeholder os ret til ændringer, hvis det skulle ske utilsigtede hændelser, eller vi skulle finde på andre arrangementer.


Du kan også, for det meste, læse om foreningens arrangementer i dagspressen på Facebook og på vores hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk


De bedste hilsener


Bestyrelsen


Helsingør den 14. marts 2018


Medlemsbrev nr. 1. 2018.


Kære medlem


Efter en meget velbesøgt og spændende generalforsamling kommer her årets første medlemsbrev. Her er datoerne og beskrivelserne af de planlagte begivenheder og arrangementer i 2018, så man allerede nu kan skrive i kalenderen.


Hvis du var forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, kan du gå ind på foreningens hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk og se fotos og læse referat og formandens beretning fra mødet. Årets tryk, udført af Flemming Ejlersen, kan du hente hos formanden Mogens Aasvang, Bjergegade 28B, 3000 Helsingør. Ring i forvejen på 25 33 97 15, så er du sikker på at han er hjemme.


Har du ikke allerede betalt kontingent for 2018, kan det gøres på foreningens konto 1551 112 3254. Et års kontingent koster 350 kr. pr. husstand.


For at gøre det lettere og billigere at sende post, vil vi gerne have din E-mail adresse, hvis vi ikke allerede har den. Husk også at give besked til kassereren, Anni Rünitz, hvis du ændrer din E-mail. Du kan kontakte Anni på E-mail runitz@outlook.dk


NB! Notér at kassereren har fået ny mail adresse.Så til årets arrangementer, De vil også blive omtalt i pressen, på Facebook og på vores hjemmeside og der vil blive inviteret særskilt pr. mail.


Jubilæums udstilling på Marienlyst Slot den 10. maj til den 21. maj 2018.


Foreningen blev stiftet den 11. maj 1948, så i år har vi 70 års jubilæum og det skal fejres. Vi har lånt Marienlyst Slot fra den 10. maj til den 21. maj 2018, hvor vi vil arrangere en udstilling udelukkende med medlemmernes kunstværker. Her kan du aflevere tre eller fire af dine allerbedste, og meget gerne nyeste værker. Så vil bestyrelsen ophænge og arrangere udstillingen. Hvis du ønsker at deltage, skal du allerede nu, hvis du ikke har gjort det, tilmelde dig til Tove Andresen taka@pc.dk. Tove har tlf. 75 88 32 82 hvis du har spørgsmål. Der vil komme en særskilt indbydelse med praktiske oplysninger omkring tider, aflevering og meget andet i slutningen af marts måned. Du skal fx indsende et foto, af et af dine værker til brug for udstillingskatalog til Tove.


Open air udstilling på Blomstertorvet ved Sveasøjlen den 9. juni 2018 kl. 10.00 til kl. 16.00.


Her vil vi sammen med kunstnere og kunsthåndværkere lave en udstilling i foreningens opstillede pavilloner. Her kan de deltagende kunstnere vise og sælge deres kunst og knytte forbindelser til hinanden og de mange besøgende. Vi vil forsøge at få en lokal harmonika spiller til at sørge for ”pariserstemning”. Det koster 200 kr. at deltage/person for en pavillon til to kunstnere og ca. 4.5 meters udstillingsvæg til hver. Pengene går til pavilloner, annoncering, plakater og ophængnings-og andre materialer. Tilmelding allerede nu og senest den 4. juni 2018 til Tove Andresen E-mail taka@pc.dk eller få flere oplysninger på tlf. 75 88 32 82.


Sommerudflugt den 30. juni 2018.


Sommerudflugten går i år til Fyn. Vi kører til Fyn i en lejet bus. Vi besøger flere museer og udstillinger og skal have rundvisninger, frokost og kaffe og hjemmebagt kage.


Kunstmarked i Værftshal nr. 14 den 7. til 9. september 2018.


Igen i år arrangerer vi udstilling i Værftshallerne. Vi har i år lejet hal 14, hvor vi skal have KUNSTMARKED. Hver kunstner råder over ca. 4.5 x 4.5 meter udstillingsvæg plus et stort stykke gulvareal, det vil sige, at hver kunstner får sin egen ”bås”, til indretning og ophængning. Foreningen vil indrette café og et lounge område til møder og fordybelse af de enkelte stande og kunstværker. Udstillingen vil blive åbnet af en kulturpersonlighed og foreningen vil være vært ved en fernisering. Det koster 500 kr. at deltage. Pengene skal bruges til leje af hallen, fernisering, indbydelser, annoncering, folder om arrangementet og deltagere, plakater, bannere osv. Da vi skal have god tid til at fremstille foldere/invitationer/banner/plakater og til at indrette hallen, vil vi gerne have, at du allerede nu, og senest den 1. juli 2018 tilmelder dig til arrangementet. Du kan tilmelde dig til Tove Andresen E-mail taka@pc.dk eller tlf. 75 88 32 82, her kan du også få yderligere oplysninger om arrangementet.


Kulturnat den 28. september 2018.


Vi deltager i år i Kulturnatten. Vi kender ikke temaet på kulturnatten endnu, men vi har bestilt plads på hjørnet af Stengade og Bjergegade, hvor vi vil lave en kunstudstilling. Her vil foreningens kunstnere blive inviteret til at deltage. Udstillingen vil blive ophængt i 3 opstillede pavilloner, og senere er det meningen, at udstillingen skal flyttes til et af byens biblioteker.


70 års jubilæumsfest den 2. november 2018.


Vi inviterer til 70 års jubilæumsfest i Skydeselskabets lokaler eller andet egnet sted. Her skal vi have noget godt at spise og drikke. Foreningen betaler velkomstdrink, men ellers er jubilæumsfesten for egen regning. Prisen er 250 kr. per deltager som inkluderer forret og hovedret og ét glas vin eller lignende, kaffe og kage, samt perfekt underholdning i form af musik, taler og overraskelser. Vi vil meget gerne allerede nu have din tilmelding, så vi kan finde ud af om der er interesse for dette arrangement. Tilmeld dig hos Per Sjøstedt sjos@mail.dk eller ring på tlf. 20 10 03 54 for at høre mere.


Besøg på udstillinger, museer og gallerier.


Disse ture/besøg er selvfinansierede. Vi forsøger at lægge de forskellige besøg ved de gratis rundvisninger i museernes eget regi. Det er meget hyggeligt at følges med andre fra foreningen og her igennem lære hinanden endnu bedre at kende.


Sofieholm Nybrovej 401, 2800 Lyngby, den 14. april 2018.


Vi mødes i receptionen kl. 12.00. Vi skal se udstillingen med keramik af gruppen ”Keramiske Veje”, hvor 7 medlemmer af gruppen udstiller. Vi skal også se Cobrarummet og den meget smukke have.


Tegners Museum Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle, 23. juni 2018.


Vi mødes ved indgangen til museet kl. 12.00. Først går vi en tur i skulpturparken og vi afslutter med et besøg i museet, hvor vi skal se særudstillingen Tegner og Marokko.   


Gl. Holtegaard museum, Attermosevej 170, 2840 Holte, den 6. oktober 2018.


Vi mødes i receptionen kl. 12.00. Vi skal se udstillingen med den danske surrealist Rita Kernn-Larsen og måske bliver der også tid til en tur i Barokhaven.


Den Frie udstillingsbygning, Oslo plads 1, 2100 København Ø, den 24. november 2018.


Vi mødes i receptionen kl. 12.00. Her skal vi se en udstilling af kunstnersammenslutningen ”Grønningen”, som fejrer deres 100 års jubilæum.


Dette er hvad vi foreløbig har planlagt. Vi forbeholder os ret til ændringer, hvis der skulle ske utilsigtede hændelser, eller vi skulle finde på andre arrangementer.


Du kan for det meste også læse om foreningens arrangementer i dagspressen på Facebook og på vores hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk


Med venlig hilsen


Bestyrelsen

Formanden skriver medlemsbreve med bestyrelsens accept

Copyright © All Rights Reserved

Kontingent 2016


Husk, hvis det ikke allerede er gjort, at betale medlemskab for 2017. Medlemsskabet koster 350,00 kr. og kan betales ved bankoverførsel konto nr. 1551 112 3254 eller på giro 112-3254 Kunstforeningen for Helsingør og Omegn. Husk navn, adresse og e-mail.

Ønsker du at blive medlem af kunstforeningen så kontakt formanden på tel. 2533 9715 eller mail: aasvang@email.dk

Så er de på vej med pung og dankort for at betale kontingent