HistorieKunstforeningen i tilbageblik
En del mennesker mødtes tre år og seks dage efter anden verdenskrig var slut i Danmark. Adjunkt Ring og en kreds af interesserede ville oprette en kunstforening. De lokale medier slog ikke begivenheden stort op, men en notits blev det da til sammen med oplysning om diverse generalforsamlinger i omegnen. Ellers ser det ud til at optimismen havde fanget. Landbruget afsatte flæskesider i mængder i England, der var Marshall hjælp til Europa.   


Det var i den stemning de mødtes 11. maj 1948 på Hotel Skandia i Helsingør. Foreningen blev oprettet og en styrelse blev valgt. Sammensætningen af styrelsen er interessant fordi medlemmerne kom fra forskellige sociale lag, der var en adjunkt, en underdirektør, en kunstmaler, en chauffør og en fællestillidsmand, til suppleant en arkitekt, en fru dommer(!), en revisor, en kontorchef og en boghandler. Sådan kom foreningen i gang, kan man læse i avisen. Lidt længere nede på avissiden får vi at vide at damperen Thyra var kommer i havn med 1400 tons kul til DSB, og - måske også med lidt energi til kunstforeningen.   


Få år efter foreningen var oprettet fik kunstneren Bärenholdt,  der havde været i styrelsen siden starten, til opgave at udforme foreningens logo. Det blev tre delfiner, der leger indenfor foreningens navn. Den ene delfin har i tidens løb mistet sit øje, uden nærmere begrundelse, og sådan skal det være, siges det.   


Årets tryk, et grafisk arbejde udført af forskellige kunstnere, er fra 1975 blevet uddelt til foreningens medlemmer ved den årlige generalforsamling. Ved samme lejlighed udnævnes årets kunstner.   


Foreningen har gennem årene arrangeret ture til museer, udstillinger, besøg hos kunstnere og ture over sundet til Skåne og over bælterne til Jylland. Et andet initiativ var: Kunstens dag, hvor det var muligt af besøge kunstnere i Nordsjælland. Ideen holdt i ni travle år fra 1993.   


Foreningen har arrangeret udstillinger både for medlemmer der er udøvende kunstnere og og kunstnere der ikke er medlemmer. De forskellige udstillingssteder har været Marienlyst slot, Hovebiblioteket, Toldkammeret, Kulturværftet og Kronborgs hovedport. I de seneste år er der etableret et samarbejde mellem kunstforeningerne i Helsingborg og Helsingør med udstillinger på tværs af sundet med svenske og danske kunstnere, Kunst på Kryds.   


Et fint samarbejde med Forstædernes Bank, nu Nykredit, har stået på en del år. Her får skiftende kunstnere mulighed for at

udstille deres værker.


                                                           1948