Generalforsamling

 

Helsingør den 5. februar 2018


Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn onsdag den 28. februar 2018, kl. 19.00, i Smedenes Hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.


Kære medlemmer


Kunstforeningen byder velkommen til dette års generalforsamling.


Der vil være udlodning af kunst og kunsthåndværk, som er indkøbt af bestyrelsen og kunst og kunsthåndværk der er doneret af medlemmerne til lodtrækningen. Ligger du inde med donationer, så kontakt bestyrelsen eller medbring disse til generalforsamlingen, med relevante oplysninger om kunstværket og eventuelt donationen.


Årets kunstner skal kåres. Årets kunstner vil blive hædret med et diplom og en pengepræmie. Årets kunstner er en person, som på sin helt egen måde har sat kunsten i centrum, i sin samtid både lokalt, regionalt og globalt.


Årets Johnnie vil blive givet til en person der har ydet en særlig indsats for vores forening eller ved foreningens arrangementer. Prisen er et diplom og en flaske Johnnie Walker.


I lighed med sidste år vil vi lave en udstilling i Smedenes Hus på generalforsamlingen. Er du interesseret i at deltage, så kontakt formanden eller medbring dine billeder til generalforsamlingen, en time før (kl. 18.00), så vil bestyrelsen stå for ophængning mm. På generalforsamlingen vil der være afstemning mellem de udstillede billeder, og årets vinderbillede vil blive kåret.


Vi har tænkt os at billederne skal blive hængende til lørdag den 10. marts 2018, hvor vi vil afslutte med et brag af et arrangement som vi kalder for ”Billedstorm”.


Her mødes medlemmer og interesserede med billeder, skulpturer, kunsthåndværk og lignende som de ønsker at sælge, bytte eller bare vise frem. Vi får en hyggelig dag, hvor vi kan hilse på hinanden og få en snak over en kop kaffe og lidt kage.


Dagsordenen på generalforsamlingen er:


    Valg af dirigent.

    Formandens beretning.

    Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2019.

    Indkomne forslag til beslutning. Har du nogle forslag, skal de være formanden i hænde senest den 16. februar 2018.

    Valg til bestyrelsen. På valg er Mette Damving, Tove Andresen, Hans Kilian, Flemming Berg, Karen Trolle, John Hakmann.

    Alle modtager genvalg.

    Valg af revisor. Per Thordal modtager genvalg.

    Eventuelt.


Pause med forfriskninger, snak og afstemning af årets billede på generalforsamlingen.


Kåring af årets kunstner.

Uddeling af årets Johnnie.

Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.

Udlodning af kunst. For at kunne deltage og have stemmeret, skal kontingent for 2017 være betalt. Kun en stemme og et lod i udtrækningen pr. husstand.


”Årets tryk” er i år udført af lokalkunstneren Flemming Ejlersen og er et af hans kendte fuglemotiver. Der er kun ét ”tryk” for hvert medlemskab. Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du kontakte Mogens Aasvang, og lave en aftale om afhentning af årets ”tryk”.


Kontingentet for 2018 er 350 kr. Du kan indbetale ved bankoverførsel konto nr. 1551 112 3254. Husk at skrive dit navn, E-mail og din adresse.


Vi glæder os til at se dig/Jer til en god og velbesøgt generalforsamling den 28. februar 2018, kl. 19.00. i Smedenes hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.


Mange hilsenerBestyrelsen


Har du spørgsmål eller andet så kontakt Mogens Aasvang, Bjergegade 28B,3000 Helsi ngør, Tlf. 25 33 97 15 eller mail aasvang@email.dk

Copyright © All Rights Reserved