Generalforsamling
Helsingør den 24. januar 2020Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn onsdag den 26. februar 2020, kl. 19.00, i Smedenes Hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.


Kære medlemmer


Kunstforeningen byder velkommen til dette års generalforsamling.


Der vil være udlodning af kunst og kunsthåndværk, som er indkøbt af bestyrelsen og kunst og kunsthåndværk der er doneret af medlemmerne til lodtrækningen. Ligger du inde med donationer, så kontakt bestyrelsen eller medbring disse til generalforsamlingen, med relevante oplysninger om kunstværket og eventuelt donationen.


Årets kunstner skal kåres. Årets kunstner vil blive hædret med et diplom og en pengepræmie. Årets kunstner er en person som på sin helt egen måde har sat kunsten i centrum, i sin samtid både lokalt, regionalt og globalt. 


Årets Johnnie vil blive givet til en person der har ydet en særlig indsats for vores forening eller ved foreningens arrangementer. Prisen er et diplom og en flaske Johnnie Walker.


I lighed med sidste år vil vi lave en udstilling i Smedenes Hus på generalforsamlingen. Er du interesseret i at deltage, så kontakt formanden eller medbring dine billeder, ét til to stk., til generalforsamlingen, mellem kl. 17.00-18.00, så vil bestyrelsen stå for ophængning mm. På generalforsamlingen vil der være afstemning mellem de udstillede billeder, og årets vinderbillede vil blive kåret.


Vi har tænkt os at billederne skal blive hængende til lørdag den 7. marts 2020, hvor vi vil afslutte med et brag af et arrangement som vi kalder for ”Billedstorm”.


Her mødes medlemmer og interesserede med billeder, skulpturer, kunsthåndværk og lignende som de ønsker at sælge, bytte eller bare vise frem. Vi får en hyggelig dag, hvor vi kan hilse på hinanden og få en snak over en kop kaffe og lidt kage. Vi begynder Billedstorm kl. 10.00 og slutter kl. 14.00.


Dagsordenen på generalforsamlingen er:


 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår vi fastholder nuværende kontingent på 350 kr./år/husstand.
 4. Indkomne forslag til beslutning. Har du nogle forslag, skal de være formanden i hænde senest den 15. februar 2020.
 5. Valg til bestyrelsen. Karen Trolle er udgået af bestyrelsen grundet sygdom. På valg er Tove Andresen, Mette Damving, Hans Kilian, Flemming Berg og John Hakmann. Alle modtager genvalg.
 6. Valg af revisor. Per Thordal modtager genvalg.
 7. Eventuelt.


Pause med forfriskninger, snak og afstemning af årets billede på generalforsamlingen. 


 1. Kåring af årets kunstner.
 2. Uddeling af årets Johnnie.
 3. Tak til Karen Trolle for godt udført bestyrelsesarbejde i mange år
 4. Udlodning af kunst. For at kunne deltage og have stemmeret, skal kontingent for 2019 være betalt. Kun én stemme og ét lod i udtrækningen pr. husstand.
 5. Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.


”Årets tryk” er i år udført af kunstneren Finn Løwe Jepsen. Årets tryk er fire forskellige tryk, udført i akvatinteteknik, grå nuance på 230 gram dybtrykspapir, mål 20x20 cm (år 2020). Alle er inspireret af kalkmalerierne i Lazarussalen i Karmeliterklosteret i Helsingør. Der er kun ét ”tryk” for hvert medlemskab. Er du interesseret, kan der købes yderligere tryk, så længe lager haves, så man kan erhverve hele serien. Ekstra tryk koster 200 kr. pr. stk. Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du kontakte Mogens Aasvang, og lave en aftale om afhentning af årets ”tryk”.


Kontingentet for 2020 er 350 kr. Du kan indbetale ved bankoverførsel konto nr. 1551 112 3254. Husk at skrive dit navn, E-mail og din adresse.


Vi glæder os til at se dig/Jer til en god og velbesøgt generalforsamling den 26. februar 2020, kl. 19.00. i Smedenes hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.


Mange hilsener


BestyrelsenHar du spørgsmål eller andet så kontakt Mogens Aasvang, Bjergegade 28B,

3000 Helsingør, Tlf. 25 33 97 15 eller mail aasvang@email.dk 


Helsingør den 29. januar 2019

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn onsdag den 27. februar 2019, kl. 19.00, i Smedenes Hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.

 

Kære medlemmer

 

Kunstforeningen byder velkommen til dette års generalforsamling.

 

Der vil være udlodning af kunst og kunsthåndværk, som er indkøbt af bestyrelsen og kunst og kunsthåndværk der er doneret af medlemmerne til lodtrækningen. Ligger du inde med donationer, så kontakt bestyrelsen eller medbring disse til generalforsamlingen, med relevante oplysninger om kunstværket og eventuelt donationen.

 

Årets kunstner skal kåres. Årets kunstner vil blive hædret med et diplom og en pengepræmie. Årets kunstner er en person som på sin helt egen måde har sat kunsten i centrum, i sin samtid både lokalt, regionalt og globalt. 

 

Årets Johnnie vil blive givet til en person der har ydet en særlig indsats for vores forening eller ved foreningens arrangementer. Prisen er et diplom og en flaske Johnnie Walker.

 

I lighed med sidste år vil vi lave en udstilling i Smedenes Hus på generalforsamlingen. Er du interesseret i at deltage, så kontakt formanden eller medbring dine billeder, et til to stk., til generalforsamlingen, en time før (kl. 18.00), så vil bestyrelsen stå for ophængning mm. På generalforsamlingen vil der være afstemning mellem de udstillede billeder, og årets vinderbillede vil blive kåret.

 

Vi har tænkt os at billederne skal blive hængende til lørdag den 9. marts 2019, hvor vi vil afslutte med et brag af et arrangement som vi kalder for ”Billedstorm”.

 

Her mødes medlemmer og interesserede med billeder, skulpturer, kunsthåndværk og lignende som de ønsker at sælge, bytte eller bare vise frem. Vi får en hyggelig dag, hvor vi kan hilse på hinanden og få en snak over en kop kaffe og lidt kage. Vi begynder Billedstorm kl. 10.00 og slutter kl. 14.00.

 

Dagsordenen på generalforsamlingen er:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår vi fastholder nuværende kontingent på 350 kr./år/husstand.

4. Indkomne forslag til beslutning. Har du nogle forslag, skal de være formanden i hænde senest den 15. februar 2019.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er Anni Rünitz, Karen Trolle, John Hakmann, Per Sjøstedt og Mogens Aasvang. Alle modtager genvalg.

6. Valg af revisor. Per Thordal modtager genvalg.

7. Eventuelt.

 

 

Pause med forfriskninger, snak og afstemning af årets billede på generalforsamlingen. 

 

8. Kåring af årets kunstner.

9. Uddeling af årets Johnnie.

10. Jubilæumslodtrækning. Her trækkes lod mellem alle medlemmer om et farve litografi af Kirsten Bøg.

11. Udlodning af kunst. For at kunne deltage og have stemmeret, skal kontingent for 2018 være betalt. Kun én stemme og ét lod i udtrækningen pr. husstand.

12. Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.

 

”Årets tryk” er i år udført af kunstneren Niels Peter Dahlerup. Årets tryk er alle forskellige i motiv og teknik. Der er kun ét ”tryk” for hvert medlemskab. Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du kontakte Mogens Aasvang, og lave en aftale om afhentning af årets ”tryk”.

 

Kontingentet for 2019 er 350 kr. Du kan indbetale ved bankoverførsel konto nr. 1551 112 3254. Husk at skrive dit navn, E-mail og din adresse.

 

Vi glæder os til at se dig/Jer til en god og velbesøgt generalforsamling den 27. februar 2019, kl. 19.00. i Smedenes hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.

 

Mange hilsener

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

Har du spørgsmål eller andet så kontakt Mogens Aasvang, Bjergegade 28B,

3000 Helsingør, Tlf. 25 33 97 15 eller mail aasvang@email.dk