Generalforsamling

                                                                                                                                                                    Tikøb 25 januar 2023


Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn torsdag d. 16. februar 2023 kl. 19 i Smedenes Hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.Kære medlemmer


Kunstforeningen byder velkommen til dette års generalforsamling.


Der vil være udlodning af kunst og kunsthåndværk indkøbt af bestyrelsen og doneret af medlemmerne. Ligger du inde med donationer så kontakt bestyrelsen eller medbring disse til generalforsamlingen, med relevante oplysninger om kunstværket og eventuel donation.


Der er kåring af Årets Kunstner, der vil blive hædret med diplom og pengepræmie. Valget går til et medlem, der er har været synlig i foreningen igennem mange år, både ved udstillinger, men også ved forskellige andre lejligheder, og som på sin helt egen måde har sat kunsten i centrum i sin samtid.


Årets Johnnie uddeles til en person der har ydet en særlig indsats for vores forening i år. Har gjort en forskel ved foreningens arrangementer. Prisen er et diplom og en flaske Johnnie Walker.


Også i år vil vi lave en udstilling i Smedenes hus før generalforsamlingen. På Generalforsamlingen vil der være afstemning mellem de udstillede billeder og årets vinderbillede vil blive kåret, med foto i avisen og blomster.

Medbring din kunst, 1 - 2 værker til generalforsamlingen mellem 17 - 18.

Bestyrelsen vil stå for ophængningen.


Billederne bliver hængende til lørdag d. 18. februar 2023, hvor vi vil afslutte med et brag af et arrangement, kendt som Billedstorm.


Her mødes medlemmerne med kunst som de ønsker at sælge, bytte eller bare vise frem. Vi får en hyggelig dag, hvor vi hilser på hinanden og får en snak over en kop kaffe og lidt god kage.

Vi begynder Billedstorm kl. 10 og slutter kl 14. Du møder bare op med en taske fuld og husk endelig at invitere dit netværk - der er jo virkelig billige priser og mulighed for at gøre et fund.Dagsordnen for generalforsamlingen er:


  1. Valg af Dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab herunder fastsættelse af kontingent 2024. Bestyrelsen foreslår vi bibeholder det nuværende års kontingent på 350 kr. pr. husstand.
  4. Indkomne forslag. Har du nogle forslag skal de være bestyrelsen i hænde senest d. 05. februar 2023.
  5. Valg af bestyrelse. På valg er Niels S. Madsen som ønsker genvalg, resten af bestyrelsen forsætter. Alle er naturligvis velkommen til at stille op til valg. Vi efterlyser en person som kunne tænke sig at være bogholder for foreningen også uden, eventuelt at være bestyrelsesmedlem
  6. Valg af revisor. Per Thordal modtager ikke genvalg.
  7. Eventuelt.


Pause med forfriskninger snak og afstemning om Årets billede på generalforsamlingen.


    8. Kåring af årets kunstner.

    9. Uddeling af årets Johnnie.

    10. Udlodning af kunst. For at deltage og have stemmeret, skal kontingentet for 2022 være betalt, kun en stemme pr. lod pr. husstand.

    11. Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.

    12. afslutning af generalforsamlingen.


Derefter


Årets tryk. I år er der forskellige grafiske tryk, fra Politiken, til uddeling. Bestyrelsen har valgt nogle ud man kan vælge imellem. Der er et tryk pr. Husstand, der er dog mulighed for flere.

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du hente dit tryk på Billedstorm d. 18. februar.


Kontingentet for 2023 er 350 kr. Det skal du indbetale ved en bankoverførsel på konto 1551 112 3254 inden generalforsamlingen d. 16. februar 2023. Hvis du ikke har betalt, vil vi se os nødsaget til at slette dig fra vores kartotek efter endnu en måned.

Vi er i den situation at vi virkelig behøver at have styr på hvem der er vores medlemmer, sådan vi har mulighed for at nå jer med indbydelser og informationer, mv. derfor denne drastiske strategi.


Derfor

Vil vi bede alle, når de har betalt kontingent, at sende navn, adresse, tlf. mail til info@helsingor-kunstforening.dk


Mange hilsener

Bestyrelsen

Billeder fra og om generslforsamlingen

Donald fik en "johnny for sit slæb med tunge Spærrehegn.

Jan R.M.Pedersen og Hanne Eksmann fik vist der vinder billeder frem.

 De øvrige billeder taler deres eget sprog