Referat

Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn, afholdt i Smedenes hus, Strandgade, 3000 Helsingør d. 16. februar 2023Ad 1 Valg ad dirigent.


Bestyrelsen forslog Kresten Andresen, som blev valgt. Han kunne derefter konstateret generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.Ad.2 Formandens beretning.


Bestyrelsen havde konstitueret sig efter sidste generalforsamling, sådan Tove Andresen er formand, Flemming Berg er næstformand, kasserer er Anni Rünitz, Mette Damving er presseansvarlig, Flemming Berg og Per Sjøstedt er eventansvarlig de øvrige bestyrelsesmedlemmer tager sig af resten.

Vi har haft mange arrangementer i løbet af året, Billedstorm, Open Air, Udflugt, Kunstmarked  julefrokost , og ikke mindst Galleri i BYCENTRET.


Formanden takkede alle deltagere og samarbejdspartnere. Se hele beretningen på foreningens hjemmeside.


Formandens beretning blev godkendt.


Ad. 3 Regnskab

Fastsættelse af kontingent blev fastholdt til 350 kr. pr. husstand. I 2024.

Iøvrigt måtte forsamlingen acceptere et regnskab der ikke blev forelagt og gennemgået, men  godkendt på revisorens anbefaling. Årsagen skyldes kassererens svære sygdom, sådan hun ikke var i i stand til at fremlægge. 


Ad 4

Der var ingen indkomne forslag, men der udspandt sig en diskussion bl.a.  om hvor vidt man skulle lade udstillerene i Galleriet udskifte, ved hver udstilling, om der skulle være tydeligere skiltning med hvilken forening der udstiller, om kunstnerne skulle kunne male under vagten.


Der blev foreslået en mulighed for fraktionsdannelse , -der blev også givet stor ros til bestyrelsens håndtering af udstillingerne i Galleriet.


Formanden afviste disse indsigelser og forslag ud fra en holdning om at det der forsøges i galleriet er at opbygge en egenlig galleriudstilling, der fastholdes i formen i de uger den afholdes.

Når udstillergruppen ikke udskiftes hver gang  er det bl.a af praktiske årsager - tidspres og iøvrigt de udstillingsvilkår vi har - længde af leje mv.


Ad 5 Valg af bestyrelse

På valg var alene Niels S. Madsen og han blev genvalgt. Formanden anbefalede bestyrelsen blev fastholdt i de 6 medlemmer vi er i øjeblikket, Der er et godt og frugtbart samarbejde og det vil vi gerne forsætte med endnu et år.

Der efterlyses en bogholder eller kasserer, gerne uden for medlemsskaren, da ingen meldt sig.


Der udspandt sig en debat om vanskeligheden af at få valgt bestyrelsesmedlemmer mv. idag, derfor må man gradbøje vedtægterne for at få det til at fungere. Og endelig:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Valget. blev godkendt.


Ad 6

Valg af revisor blev stillet i bero da ingen meldte sig. Per Thordal blev takket for de 25 års fine samarbejde.


Ad 7 Eventuelt.

Her var ingen emner.


Pause hvor der blev stemt på ÅRETS BILLEDE på generalforsamlingen.


Ad8 Kåring af årets kunstner.

Det blev en meget underlig kårings tale, fordi vi netop på dagen fik kendskab om at kunstneren vi ville kåre var død.

Foreningen fastholdt dog at Egon Nielsen er årets kunstner i Kunstforeningen. Han havde fået beskeden og været meget glad for den og det skal ikke ændres nu. Der vil blive lavet en hyldning og overrækkelse af diplom mv. til Egons søn på et passende tidspunk sådan man f.eks.kan invitere til en minde komsammen for Egon.  Æret være Egons minde.
Ad9 Uddeling af årets Johnni .

Årets Johnnie gives til en person som helt uselvisk har støttet foreningens arbejde i løbet af året.

Iår blev den givet til Donald G.A. Memicke for hans store hjælp med indretning og oprydning ved Kunstmarkedet.


Ad10 Udlodning af kunst.

Der var udlodning af kunst og alle fik vist noget med hjem.


Ad11Præmiering af årets billede på generalforsamlingen. 

Deltagerne på generalforsamlingen kårede 2 vindere, Hanne Eksmand og Jan R.M.Pedersen der begge fik diplom og blomster.


Ad12 Uddeling af Årets Tryk

I år er årets tryk forskellige grafiske tryk fra Politiken, hvor man kunne vælge en - to.. tryk, hvilket virkede til at være meget populært. 

Det sædvanlige beløb til årstryk er denne gang gået som tilskud til sommerturen til Bornholm.


Foreningen takkede dirigenten for god ro og orden.


Så sluttede generalforsamlingen 2023


Bestyrelsen

Årets kunstner Egon Nielsen

 Bestyrelsen holder møde eller er det inden mødet ?

Formandens beretning ved GF 2022Velkommen til alle, til årets GF 2022 nummer 76 af slagsen, især og velkommen til nye medlemmer, vi håber, at I bliver glade for medlemskabet.


Efter sidste GF konstituerede bestyrelsen sig således at Mogens Aasvang er formand, Tove Andresen er næstformand, Anni Rünitz er kasserer, Mette Damving er presseansvarlig, Flemming Berg og Per Sjøstedt er ansvarlige for og tilrettelægger af udflugter m.m. og de øvrige bestyrelsesmedlemmer tager sig af resten.


Bestyrelsen har holdt mange møder internt og eksternt med vores mange samarbejdspartnere: Kulturudvalget i Helsingør Kommune, Marienlyst Slot, Dunkers Kulturhus, Helsingborg KF, Metal Helsingør, Nordsjællands KF´er, Bycenteret, Axel Torv Fysioterapi, Kvickly og mange flere.


Vi har valgt ”Årets Tryk”, som i år er en lille skål, der matcher den lille vase, som var ”Årets Tryk” i 2020. Skålen er udført af keramikerne Elisabeth og Peter Sylvest som er indehavere af Havreholm keramik. Skålene er alle unika, som I kan se bagved mig. I kan vælge en skål pr. husstand efter GF.

 

Vi har valgt ”Årets kunstner”, som er en hemmelighed til senere.


Vi har valgt ”Årets Johnnie”. Prisen går i år til Finn Truels Jensen, som altid stiller op til det praktiske, indretning af Open Air, Kunstmarked og meget andet.


Der er udført bestyrelsesarbejde, der er skrevet pressemeddelelser om foreningen og dens aktiviteter og der er udsendt medlemsbreve og invitationer til udstillinger og ferniseringer.


Året startede med aflysning af årets GF, som ellers var varslet til 24. februar 2021 samt aflysning af Billedstorm. Aflysningerne skyldtes restriktioner i forbindelse med corona. Det blev først muligt, at afholde GF 19. august 2021 og Billedstorm blev helt aflyst, da det kom til at ligge for tæt på Kunstmarkedet i Værftshal 14 i september 2021.


Vi har i samarbejde med Helsingborg KF arrangeret kunstudstillinger på begge sider af sundet. Her inviterede vi foreningernes egne kunstnere til at deltage. Konceptet er at der inviteres 10 svenske og ti danske kunstnere til at udstille. Fem svenske og fem danske, ti alt, på hver sin side af sundet. Der kom rigtig mange ansøgninger, og vi var nødt til vælge. Helsingborg KF valgte mellem de danske ansøgere og vi valgte de svenske kunstnere.

Udstillingerne var i Marienlyst Slot i Helsingør i maj 2021 og i Dunkers Kulturhus i Helsingborg i april/maj 2021.


På grund af corona restriktioner var det ikke muligt for svenskere at rejse ind i Danmark og det var ikke muligt at rejse ind i Sverige uden gyldig corona test. Det var før vaccinationer og corona pas. Der var ligeledes restriktioner med hensyn til antal af besøgende, de var især meget strenge i Sverige. Der måtte kun være 5 besøgende på udstillingen i Dunkers Kulturhus ad gangen, vi havde det lidt lettere i Marienlyst Slot og kunne holde fernisering, men med begrænsninger i deltagerantal. Da det ikke var muligt for svenskere at komme ind i Danmark måtte vi hente og bringe kunstværker fra svenske deltagere på Marienlyst Slot og det samme for danske deltagere i Dunkers Kulturhus.


I Dunkers Kulturhus blev vi modtaget af Helsingborg KF samt en værtinde fra kulturhuset, som stod for modtagning, ophængning og nedtagning af udstillingen. Herudover sørgede hun for der ikke var over 5 besøgende ad gangen. Vi blev helt fantastisk modtaget, Kurt og jeg, med kanapeer og forfriskninger, når der nu ikke kunne holdes fernisering. Det var en meget flot ophængning/udstilling i to store rum, som desværre ikke blev set af mange.


Vi havde igen i år lånt Marienlyst Slot som generøst blev stillet til rådighed. Helsingør KF stod for ophængningen og også her var deten meget flot udstilling, som desværre ikke blev besøgt af vores svenske venner.


Vi holdt udendørs reception og udstillingen blev åbnet af Tove Andresen med en meget flot tale. Kresten Andresen havde lavet et meget flot katalog, så her kan man få indtryk af udstillingerne. Mange tak til Kresten for det flotte arbejde.


Da vi havde planlagt udstillinger gennem lang tid, fundet udstillingssteder, deltagende kunstnere m.m. så valgte vi alligevel at gennemføre ”Kunst på Kryds” 2021, på trods af alle besværlighederne. Det var under alle omstændigheder to flotte udstillinger, som fuldt levede op til konceptet om at vise god kunst fra de to granlander.


Kunst på Kryds er støttet af Helsingør Kommunes Kulturudvalg.


Herefter arrangerede vi OPEN AIR ved Sveasøjlen/Blomstertorvet. Her opstillede deltagerne omkring 10 telte hvor de 2 og 2 udstillede og solgte deres kunst og kunsthåndværk. Vores husmusikker Jan Steen underholdt med sin dejlige musik, uafbrudt i flere timer, der var pariserhjul, der var flot vejr og der var god pariser stemning. Vi savnede igen svenske besøgende, som desværre stadig ikke måtte rejse til Helsingør.


Vores sommertur gik i år til Odsherred. Vi havde lejet en bus. Undervejs var der stop med kaffe og hjemmebagt kage og lidt til at modstå køresygen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bagere og kaffebryggere, som altid stiller op til vores arrangementer.


Vi startede med et besøg i Malergården hvor Sigurd Swane og hans familie holdt til. Vi fik en grundig introduktion til udstillingsstedet og kunne herefter gå på opdagelse på egen hånd. Det var fuldstændig som at træde ind i et privat hjem, man fik et indtryk af et kunstnerhjem i starten af 1930-tallet. Udover at se Atalie kunne vi også nyde de meget flotte malerier og øvrige kunstværker. Alene landskabet hvor Malergården ligger og den omkringliggende have, er et besøg værd.


Herefter indtog vi en dejlig frokost på det yderste af havnen i Nykøbing Sjælland i restauration Nokken, og vi kunne lige nå det tilknyttede galleri.

Så gik turen til Huset i Asnæs samt Odsherred kunstmuseum. På grund af plads, blev vi delt i to grupper.

 

Huset i Asnæs er drevet som udstillingssted og galleri, hvor der fortrinsvis præsenteres nordisk samtidskunst. Huset blev grundlagt i 1973 og har gennem tiden udstillet kunstnere som Bjørn Nørgaard, Arne Haugen Sørensen, Katrine Ærtebjerg og mange flere. Huset er kunstner ejet med en lang række kunstnere tilknyttet. Ved vores besøg var der udstilling af en norsk kunstner, keramik og danske kunstnere. Der er forskellige udstillinger i løbet af året. Udover den faste udstilling var det muligt at se de store malerier, udført af Maja Lisa Engelhardt, som tidligere prydede Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg. Her hænger nu en række meget store billeder af socialdemokratiets historie, som man så kan synes om, hvad man vil.


Meget spændende sted og helt sikkert et besøg værd. Herefter var det tid til at finde hjem, dog med et lille ophold og forfriskninger undervejs. Mange tak til arrangørerne for en god tur.


Vi blev inviteret af Jan Utzon til at besøge hans galleri i Hellebæk. Galleriet er beliggende i hans barndomshjem, tegnet af hans far den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon. Interessen for besøget var så stor, at vi måtte arrangere to besøg. Vi mødtes ved Hammermøllen og gik igennem den smukke skov i Hellebæk til huset. Her blev vi modtaget meget venligt af Jan Utzon, som fortalte levende og humoristisk om sit liv og flere anekdoter om barndomshjemmets tilblivelse. Jan Utzon har, udover sit virke som arkitekt, også udført skulpturer og malerier, jeg siger vist ikke for meget hvis jeg siger fisk er hans signatur. Efter besøget sluttede vi med kaffe og kage i den historiske Hammermølle.


Vi holdt GF 2021 i august måned da det ikke var muligt at mødes før. Billedstorm, som normalt holdes efter GF, blev aflyst, da den lå for tæt på kunstmarkedet i starten af september.


Kunstmarkedet blev afholdt den 3.-5. september 2021. Vi havde igen lejet/lånt værftshal 14 som vi indrettede således, at billedkunstnere kunne benytte væggene og keramikere, skulptører og andre kunsthåndværkere kunne benytte det store gulvareal. Hallen var indrettet med café og lounge, hvor man kunne få en forfriskning og tid til fordybelse. Jan Steen underholdt alle dagene. Udstillingen blev åbnet af formanden for kulturudvalget Michael Mathiesen. Besøgende fra kunst på kryds havde doneret et stort beløb til Marienlyst Slots venner som blev overrakt foreningen. Herudover havde vi et samarbejde med Stafet for livet, hvor de deltagende kunstnere havde doneret værker, som ubeskåret gik til Stafet for livet/Kræftens Bekæmpelse. Det blev til et stort overskud. Kunstmarkedet var igen en stor succes med meget flot kunst og god stemning med ca. 3000 besøgende på 3 dage.


Kunstmarkedet blev støttet af Helsingør Kommunes Kulturudvalg.


Julefrokost blev holdt i Golfklubbens lokaler. Her blev serveret en grande julefrokost med alt som traditionerne foreskriver, hjemmelavet sild, gravad laks, postejer, fiskefileter, tarteletter, risalamande og meget andet. Søren Damving underholdt med sin trompet og der var stort bingo, med masser af præmier.


I slutningen af året havde vi lejet et stort butikslokale i BYCENTERET i 3 måneder. Her udstillede 25 af foreningens kunstnere. Lokalet er ret stort, så vi blev enige om, at alle kunstnere skulle deltage i 3 udstillinger à en måneds varighed, men med nye værker til hver udstilling. Foreningen holdt fernissage hver gang, og i julemåneden var selveste julemanden til stede og Helsingør Jazz Kvartet underholdt. BYCENTERET er så glade for, at vi benytter det tomme lokale, så de tilbød, at vi også kunne leje lokalet i februar. Det er ganske vist, men galleriet lukker nu den 26. februar 2022, så man kan stadig nå at erhverve sig et kunstværk.


Vi sluttede året med en udstilling i Axel Torv Fysioterapi. Her udstiller i øjeblikket Axel H. Kraglund. Axel H. Kraglund udstiller også i øjeblikket i Kvickly. Udstillingen i fysioterapien blev åbnet med fernisering og nytårskur. Næste udstiller i fysioterapien er Elizabeth Cathrine Bassedone.


Er du interesseret i at udstille enten i Kvickly elle fysioterapien så kontakt mig i pausen.


Vi forsøger, at få omtalt vores arrangementer og udstillinger i lokalaviserne, men det lykkes kun med Frederiksborg Amts Avis, Helsingør Dagblad og Nordsjælland har meddelt, at de ikke optager omtale af kulturelle arrangementer som vores i almindelighed. Så nu omtaler vi fortrinsvis vores arrangementer på foreningens hjemmeside, Facebook og intranet, hvor vi har god respons.


Kunstforeningen vil gerne takke alle, Helsingør Kommune, Kulturudvalget i Helsingør Kommune, Helsingborg Konstförening, Axel Torv Fysioterapi, Kvickly, Dansk Metal, Marienlyst Slot, Dunkers Kulturhus, BYCENTERET, Frederiksborg Amts Avis for et godt samarbejde og støtte til vores forening.

Mange, mange, mange, mange tak alle sammen. 


Og tak fra mig, som har fået lov til at være formand for sådan en dejlig forening, med så mange dejlige og positive medlemmer i over 15 år.


Formanden
 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Julefrokost i 2022

Mange havde trods corona valgt at slutte op om generalforsamlingen

Tove holder takketale til Mogens

DEn afgående formand Mogens Aasvang får gaver


Kulturnat hos "både" på. værftet

Formanden åbner en udstilling i Bycentret

Vibeke Moldberg blev valgt til årets kunstner 2021

Helsingør den 26. februar 2022Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn afholdt i Smedenes Hus, Strandgade, 3000 Helsingør den 24. februar 2022. 


Dagsordenen var som udsendt den 1. februar 2022.


Ad 1. Valg af dirigent.


Bestyrelsen foreslog Kresten Andresen, som blev valgt. Han kunne herefter konstatere, at GF var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.


Ad 2. Formandens beretning.


Bestyrelsen havde konstitueret sig efter sidste GF således at Mogens Aasvang er formand, Tove Andresen er næstformand, Anni Rünitz er kasserer, Mette Damving er presseansvarlig, Flemming Berg og Per Sjøstedt er ansvarlige for tilrettelægning af udflugter mm., øvrige bestyrelsesmedlemmer tager sig af resten.


Vi har haft mange arrangementer i løbet af året: Open Air, Kunst på Kryds, Kunstmarked, besøg på Galleri Utzon, udflugt til Odsherred, julefrokost og ikke mindst galleri i BYCENTERET.

 

Formanden takkede alle deltagere og samarbejdspartnere. Se hele beretningen på foreningens hjemmeside.


Formandens beretning blev godkendt.


Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 2023. Bestyrelsen forslår, at vi fastholder nuværende kontingent på 350 kr./husstand.


Kassereren aflagde beretning, vi har på nuværende tidspunkt ca. 130 medlemmer. Vi har søgt og fået tilskud i 2021 fra Kulturudvalget i Helsingør Kommune til Kunst på Kryds og Kunstmarkedet i hal 14. Vi har haft et mindre underskud i 2021 blandt andet på grund af udgifter til Kunst på Kryds, men også driften af Galleriet i BYCENTERET.


Kontingent for 2023 blev vedtaget at være 350 kr./husstand.


Kassererens beretning blev godkendt.


Ad 4. Indkomne forslag til beslutning

Der var ikke indkommet nogen forslag.


Ad 5. Valg til bestyrelse. På valg er Mette Damving, Tove Andresen, Flemming Berg, Hans Kilian og John Hakmann (suppleant). Alle ønsker genvalg. Herudover ønsker Mogens Aasvang at træde ud af bestyrelsen.


Alle blev valgt og John Hakmann trådte ind i bestyrelsen. Som ny suppleant blev valgt Niels Skytte Madsen


Ad 6. Valg af revisor. Per Thordal modtager genvalg.


Per blev valgt.


Ad 7. Eventuelt.


Her blev den afgående formand Mogens Aasvang takket og hædret for sin indsats med en meget følelsesladet og personlig tale af Tove Andresen. Mogens Aasvang takkede og modtog fine blomster og gode vine


Pause, hvor der blev stemt om ”Årets billede” på generalforsamlingen.


Ad 8. Kåring af årets kunstner.


Vi havde valgt Lene Krüger som årets kunstner 2022. Tove Andresen begrundede valget i en flot tale. Desværre kunne Lene ikke deltage, da hun var ramt af Corona. Prisen vil således først blive overrakt fysisk på vores næste arrangement ”Billedstorm”, lørdag den 5. marts 2022. kl. 10.00-14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46. 


Ad 9. Uddeling af ”Årets Johnnie”.


Årets Johnnie gives til en person, som helt uselvisk har støttet foreningen i løbet af året. Prisen, en æske chokolade og en forenings T-shirt med logo, bliver givet til Finn Truels Jensen for hans store hjælpsomhed ved foreningens arrangementer. Finn kunne heller ikke være tilstede, han var optaget andet sted, så prisen overrækkes ligeledes på Billedstorm i Smedenes Hus.


Ad 10. Udlodning af kunst mm.


Der var udlodning af kunst og alle deltagere fik et flot værk med hjem. Kunstforeningen takker alle donorer af gaver.


”Årets tryk” blev udleveret, en mini skål udført af Havreholm Keramik ved Elisabeth og Peter Sylvest. Skålen passer til den lille vase som tidligere har været ”årets tryk”.  Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i GF, kan du afhente skålen på det før nævnte Billedstorm eller kontakte Mogens Aasvang, aasvang@email.dk eller tlf., 25 33 97 15, for aftale om afhentning.


Ad 11. Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.


Deltagerne på GF kårede et værk af John Hakmann til ”Årets billede”, stort tillykke. Billedet kan ses på Billedstorm den 5. marts 2022. 


Herefter troede alle, at var GF overstået og den afgående formand takkede dirigenten for god ro og orden. Men bestyrelsen stod for endnu nogle overraskelser. Mogens Aasvang blev tildelt en ekstraordinær Johnnie for sin indsats gennem 16 år og blev desuden, som den første nogensinde i foreningens 76 års historie, tildelt et æresmedlemsskab.

Det var stort og helt fantastisk, mange tak (referentens bemærkning😊).


Foreningen takkede dirigenten og revisoren for det store arbejde de udfører for foreningen.


Så sluttede Generalforsamlingen 2022. 
Referent: Mogens Aasvang