Referat


Formandens beretning ved GF 2020


Velkommen til dette års GF, nummer 72 af slagsen, og velkommen til nye medlemmer, som vi heldigvis har fået mange af i løbet af året, vi håber I bliver glade for Jeres medlemskab.


Vi har desværre også mistet et meget aktivt medlem, Mona Jahn, æret være hendes minde.


Det har været et fantastisk år for foreningen. Med de flotteste arrangementer og udstillinger, og vi har vel næppe før, haft så mange medlemmer og så mange besøgende/gæster til arrangementerne.


Efter sidste GF har bestyrelsen konstitueret sig således at Mogens Aasvang er formand, Tove Andresen er næstformand, Anni Rünitz er kasserer, Mette Damving er presseansvarlig, Flemming Hofberg og Per Sjøstedt er ansvarlig for udflugter mm. og de øvrige medlemmer af bestyrelsen står for resten.


Vi har i bestyrelsen holdt mange møder internt og eksternt med mange samarbejdspartnere: Kulturværftet, Marienlyst slot, Helsingborg kunstforening, Kulturudvalget i Helsingør kommune, samarbejdet mellem Nordsjællandske kunstforeninger, Visit Helsingør, Det Svenske Konsulat i Helsingør, Den svenske ambassade i Danmark, Axel Torv Fysioterapi, Kvickly i Helsingør, Sundtoldsmarkedet og mange flere.


Vi har også valgt ”Årets tryk”, som i år er udført af Finn Løwe Jepsen. Finn Løwe er tilstede her i aften, og vil senere fortælle lidt om ”årets tryk” og dets tilblivelse.


Der er udført bestyrelsesarbejde, der er skrevet pressemeddelelser om foreningen og dens aktiviteter, der er udført og udsendt medlemsbrev og udstillings brevkort, katalog til kunst på Kryds, og arrangementer og der er inviteret til ferniseringer, rundvisninger og udflugter.


Jeg vil meget gerne benytte lejligheden, til at takke Kresten for det store arbejde han også udfører med lay out og trykning af katalog, udstillingskort og plakater.


Vi har søgt og fået penge til Kunst på Kryds, Kunstmarkedet og Kulturnatten fra Helsingør kommunes Kulturudvalg, Visit Helsingør, Velux Fonden og ikke mindst Sveriges Ambassade i Danmark.


Vi har også søgt Kommunen om egne lokaler, da vi fik den opfattelse, at foreningen opfylder alle kriterier herfor. Det er ikke lykkedes, og vi har fået afslag herpå, selv mulighed for lokaler til opbevaring af foreningens materialer er blevet et næ. Vi har selvfølgelig ikke opgivet, og når der er mentalt overskud, tager vi sagen op igen.


Året startede med ”Billedstorm” her i Smedenes Hus, som vi har kunnet låne/leje på meget favorable vilkår. Her arrangerede vi åbent hus og udstillingen fra GF fortsatte til denne dag. Andre medlemmer kunne også deltage og udstille og sælge Deres kunst. For ikke kunstnere, der blot ønskede at sælge/bytte fra Deres private samling, var der også mulighed for dette. Vi har Billedstorm igen i år, her i Smedenes Hus den 7. marts. Alle er velkomne til at deltage.


I april/maj måned havde vi lånt Sofiero Slot og Marienlyst Slot, som ganske gratis og generøst blev stillet til rådighed for samarbejdet med Helsingborg Kunstforening: Kunst på Kryds, som finder sted hvert andet år. Her inviterede de to foreninger, 10 svenske og ti danske kunstnere til at udstille på de to slotte. 10 kunstnere på hvert sit slot, 5 svenske og 5 danske, 10 i alt, og to forskellige udstillinger. I år har vi valgt repræsentanter indenfor forskellige kunstarter: Maleri, installation, tegning, akvarel, foto, skulptur, keramik, akvarel og glas. Der var ikke valgt et tema til udstillingerne.


Udstillingen på Sofiero blev ikke åbnet med en fernisering, på grund af forskellige arrangementer på slottet. Der var i stedet pressevisning ved åbningen med opbud ad den samlede svenske presse. Der blev til gengæld holdt en afslutning, finisering, hvor der var artist talk, med udstillende kunstnere og gæster og det hele blev styret af formanden for Helsingborg KF Christel Knappe, hvilket var en rigtig god fornyelse. Udstillingen blev afsluttet med en middag for de deltagende kunstnere med ledsagere.


Udstillingen på Marienlyst Slot blev åbnet med en flot fernisering og tale af daværende formand for kulturudvalget i Helsingør Kommune Henrik Møller. Udstillingen blev ligeledes afsluttet med artist talk, som var meget interessant og vellykket. En god fornyelse af Kunst på Kryds, som betyder, at de deltagende kunstnere og besøgende lærer hinandens kunst og betingelser bedre at kende, god formidling.


I juni havde vi arrangeret ”Open Air” udstilling ved Blomstertorvet ved Sveasøjlen. Her blev opstillet 8 pavilloner med plads til 2 udstillende kunstnere i hvert telt. Der var pariserstemning med harmonika musik, portrættegning og rigtig mange besøgende. Det er et fint sted for sådan en udstilling, og så var det rigtigt fint vejr indtil kl. 15.00, så blev det regnvejr og det har regnet lige siden.


Vi planlægger, at deltage i Sundtoldsmarkedet med opstillede boder på Blomstertorvet i august, men meget mere herom senere.


Sommerturen var i år i juni måned. Vi kørte med bus til Odense og besøgte Brandts museum for kunst og visuel kultur. Her fik vi en rundvisning på særudstillingen kunstnerbrødre, om H. A. Brendekilde og L.A. Ring.


Udstillingen har man også kunnet se på Nivågård hele vinteren.


Undervejs var der indlagt pauser med kaffe og kage. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle bagere og kaffebryggere, for den dejlige kaffe og de gode kager der altid bliver bagt til alle vores arrangementer.

Vi så også udstillingen med Anton Corbijn, hvor vi blev præsenteret for fotoudstilling af mange af de kendte musikere/bands kulturpersonligheder fra de sidste mange år: Rolling Stones, R.E.M., David Bowie meget spændende og meget anderledes.


Vi spiste en dejlig frokost på Den grimme ælling i Odense, virkeligt lækkert, men det var så til gengæld det eneste indslag med H.C. Andersen i denne omgang.


På hjemturen besøgte vi Kongegaarden i Korsør, som er et Regionalt Center for Kunst og Musik. Det er nok ikke mange der kender Kongegaarden, men den har eksisteret siden 1761 og fungeret mere eller mindre som kulturcenter. Vi fik en rundvisning og foredrag af en fra Korsør Kunstforenings medlemmer. Hun kunne berette om fx Harald Isenstein, som mange her nok kender fra tv osv.


I slutningen af august havde vi lånt/lejet Værftshallerne til vores Kunstmarked. Her havde vi indrettet det meget store lokale således at billedkunstnere kunne benytte væggene og keramikere, skulptører og andre kunsthåndværkere kunne benytte hele det store gulvareal. Vi havde igen i år inviteret 10 kunstnere fra Helsingborg Kunstforening, så udstillingen fik et internationalt tilsnit. Vi havde også indrettet os med café og lounge, hvor man kunne få en forfriskning og tid til fordybelse. Udstillingen blev åbnet af den Svenske Konsul i Helsingør Mette Rude Clemmensen, som holdt en meget inspirerende tale. Herudover havde Velux-Fonden givet et meget stort tilskud til musik under markedsdagene. Der var alt traditionelt jazz, noget for børn ja der var sang og musik som vi kan lide det. Det var en stor succes med flot kunst og god stemning og med omkring 3000 besøgende/gæster.


Vi deltog også i år i Kulturnatten. Her var temaet ”SØLV”, sølvbryllup, da det var 25 ende gang der blev holdt Kulturnat. Vi havde opstillet pavilloner på hjørnet af Bjergegade og Stengade og vores medlemmer kreerede figurer og meget andet i sølv. Det var en god aften og vejret var godt. Det var et fint sted at stå og vi fik megen opmærksomhed.


I starten af november havde vi arrangeret julefrokost i Golfklubbens lokaler. Her fik vi dejlig buffet ad libitum. Der var skrevet fine julesange og Søren spillede til vores sang. Der var også julebingo med flotte præmier.


Vi afsluttede foreningsåret med en fernisering Med Flemming Ejlersen og nytårskur i februar i år, hvor medlemmerne kunne se udstillingen og ønske hinanden godt nytår.


Vi har et samarbejde med Axel Torv Fysioterapi om at udstille i deres lokaler. Som sagt så udstiller Flemming Ejlersen i øjeblikket, herefter kommer Knud Berg. Vi har også et samarbejde med Kvickly i Helsingør om at udstille. I øjeblikket udstiller Egon Nielsen. Er du interesseret i at udstille, så kontakt formanden i pausen.


Vi forsøger, at få omtale af arrangementerne og udstillingerne i lokalaviserne. Det lykkes faktisk altid, da foreningen har en god bevågenhed fra pressen, og ikke mindst har vi en god presseansvarlig. Herudover bliver udstillingerne også omtalt på foreningens hjemmeside og på Facebook.


Vi har i løbet af året besøgt forskellige museer, gallerier og udstillinger.

Kunstforeningen vil gerne takke alle, herunder Helsingør Kommune, Kulturudvalget i Helsingør Kommune, Helsingborg Konstförening, Axel Torv Fysioterapi, Kvickly i Helsingør, Det svenske Konsulat i Helsingør, Den Svenske Ambassade, Kulturnatten, Dansk Metal, Marienlyst Slot, Kulturværftet, Helsingør Museer, Velux-Fonden for et godt samarbejde og støtte til vores forening.


Mange, mange, mange, mange, mange tak alle sammen.

Formanden ☺


Årets aktiviteter i 2020:

  1. Billedstorm.
  2. Open Air.
  3. Skovtur/udflugt.
  4. Kunstmarked.
  5. Sundtoldsmarkedet.
  6. Julefrokost.
  7. Kunst julemarked i Elværket.
  8. Nytårskur.

Hanne var vist meget glad

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Helsingør den 29. februar 2020


Referat fra Generalfprsamlingen i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn den 26. februar 2020Dagsorden ifølge vedtægterne og som udsendt.


Formanden bød velkommen til alle de mange nye og gamle medlemmer, herunder også bestyrelsen for Helsingborg KF og Finn Løwe Jepsen som har udført ”Årets tryk”.


Ad 1. Valg af dirigent.


Kresten Andresen blev valgt.


Ad 2. Formandens beretning.


Formanden fremlagde sin beretning som kan ses på www.helsingor-kunstforening.dk.

Beretningen blev godkendt.


Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår vi fastholder det nuværende kontingent på 350 kr./år/husstand.


Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt med applaus. Kontingentet på 350 kr./år/husstand blev ligeledes godkendt.


Ad 4. Indkomne forslag til beslutning. Afleveres til formanden senest den 15. februar 2020.


Der var ingen forslag.


Ad 5. Valg af bestyrelse. Karen Trolle er udtrådt af bestyrelsen grundet sygdom. På valg er Tove Andresen, Mette Damving, Hans Kilian, Flemming Berg og John Hakmann. Alle modtager genvalg.


Alle blev genvalgt. Formanden takkede Karen Trolle for arbejdet i bestyrelsen. Hun har fået en stor buket tulipaner, og formanden skulle hilse og sige tak og held og lykke fremover.


Ad 6. Valg af revisor. Per Thordal modtager genvalg.


Revisoren blev genvalgt.


Ad 7. Eventuelt.


Et medlem havde aftalt med indehaveren af Café Dix i Bjergegade, at vores medlemmer kan udstille i virksomheden. Bestyrelsen kan ikke påtage sig at arrangere udstillingerne, da der er rigeligt med arbejde i de to virksomheder vi allerede har aftale med. Vi aftalte, at forslagsstilleren laver en invitation til at udstille, som så sendes ud til alle medlemmer. Forslagsstilleren sørger for aftale med virksomheden, kunstneren om ophængning, nedtagning, fernisering og presse. Forslagsstilleren er ansvarlig for ovenstående.


Her sluttede så den ordinære GF, og der var forfriskninger og hyggeligt samvær. Her kunne man også deltage i afstemningen om ”Årets billede på GF”, vinderen blev afsløret senere.


Ad 8. Kåring af årets kunstner.


Næstformanden, Tove Andresen, stod for motivationen for valget af årets kunstner. Der var ikke kun valgt én, men hele to, nemlig indehaverne af Havreholm Keramik, Elisabeth og Peter Sylvest. 


Ad 9. Uddeling af årets Johnnie.


Årets Johnnie er Gert Hovgaard, som modtager prisen for hans velvillige udlån af forstærkeranlæg til vores arrangementer.


Ad 10. Tak til Karen Trolle for det store arbejde i bestyrelsen.


Karen Trolle er blevet omtalt under pkt. 5. Derimod takkede bestyrelsen kassereren for det store arbejde og en forsinket fødselsdags hilsen. Tillykke med den runde fødselsdag.


Ad 11. Udlodning af kunst.


Her kunne medlemmerne vinde et stk. kunst som bestyrelsen havde købt i årets løb. Der var også donationer fra medlemmer til udlodning. Alle deltagere fik et flot kunstværk efter eget valg.


Ad 12. Præmiering af årets billede ved generalforsamlingen.


Årets billede var udført af Bjørn Rønne. Udstillingen i Smedenes Hus kan besigtiges frem til den 7. marts 2020, hvor den afsluttes med en forrygende billedstorm. Mere herom i Medlemsbrev nr. 1 2020. 


Mødet sluttede og dirigenten takkede for god orden.
Referent: Mogens Aasvang.